Ικανοποίησή Δούκα για την ΔΕΥΑ Σπάρτης

0
287

Ο Δήμαρχος Σπάρτης, Πέτρος Δούκας, εκφράζει την ικανοποίησή του για τη σταθερή βελτίωση της οικονομικής κατάστασης και της λειτουργικότητας των υπηρεσιών της ΔΕΥΑ Σπάρτης και συγχαίρει τον Πρόεδρο κ. Θέμη Πατσιλίβα, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τον Γενικό Διευθυντή κ. Ηλία Τρακάκη και όλα τα στελέχη και τους εργαζόμενους της ΔΕΥΑΣ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι:

Μετά από συντονισμένες ενέργειες του Δήμου Σπάρτης και της ΔΕΥΑΣ εξασφαλίστηκαν από το Υπουργείο Εσωτερικών:

Ποσό 656.740,00€, (υπό μορφή άτοκου δανείου, οι δεκαοκτώ δόσεις του οποίου θα καλυφθούν από τις μελλοντικές πληρωμές από τους ΚΑΠ), ως οικονομική ενίσχυση της ΔΕΥΑΣ για κάλυψη των μειωμένων εισπράξεων,  λόγω COVID.

Ποσό 1.980.973,00€, ως άμεση επιχορήγηση προς τον Δήμο Σπάρτης για εξόφληση συσσωρευμένων υποχρεώσεων της ΔΕΥΑΣ προς τη ΔΕΗ.

Βρίσκονται σε εξέλιξη τα εξής έργα:

«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΣΟΧΑΣ», με συνολικό προϋπολογισμό 330.000,00€ (πλέον 24%Φ.Π.Α), συνολικού μήκους 4.230 μ.

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ ΑΠΟ ΠΗΓΕΣ ΤΡΥΠΗΣ» με συνολικό προϋπολογισμό 2.000.000,00€ (πλέον Φ.Π.Α. 24%), συνολικού μήκους 10.915 μ.

«Αντικατάσταση, Επέκταση Δικτύου Ύδρευσης Αγ. Ειρήνης», με συνολικό προϋπολογισμό 345.000,00€ (πλέον Φ.Π.Α. 24%), συνολικού μήκους 4.360 μ.

«Έργα συλλογής και διάθεσης ομβρίων υδάτων στο Δήμο Σπάρτης» με συνολικό προϋπολογισμό 2.000.000,00€ (πλέον Φ.Π.Α. 24%), συνολικού μήκους 2.631 μ.

«Επέκταση υπαρχόντων συστημάτων παρακολούθησης και αυτόματου ελέγχου διαρροών και υδραυλικών λειτουργικών παραμέτρων σε υφιστάμενα δίκτυα μεταφοράς και διανομής νερού στη Δημοτική Ενότητα Σπαρτιατών» με συνολικό προϋπολογισμό 913.2000,00€ (πλέον Φ.Π.Α. 24%), περιλαμβάνοντας 18 σταθμούς ελέγχου. Η δημοπρασία βρίσκεται στη φάση αξιολόγησης των προσφορών.

«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΜΥΣΤΡΑ», με συνολικό προϋπολογισμό 575.000,00€ (πλέον 24%Φ.Π.Α), συνολικού μήκους 7.780 μ. Η σύμβαση κατασκευής του έργου υπογράφηκε πρόσφατα και αναμένεται η έναρξη εργασιών.

Επίσης,

Η ΔΕΥΑΣ υπέβαλε πρόταση στο πρόγραμμα Α. ΤΡΙΤΣΗΣ  για έργα ύδρευσης και αναβάθμισης του Βιολογικού Καθαρισμού Σπάρτης, προϋπολογισμού 13.709.570,00 €.

Μέχρι τα μέσα Φεβρουαρίου εκτιμούμε ότι θα υποβληθούν στο πρόγραμμα Α. ΤΡΙΤΣΗΣ έργα Αποχέτευσης και Βιολογικών Καθαρισμών Καστορείου και Καρυών, προϋπολογισμού000.000,00€ περίπου.

Η Τεχνική Υπηρεσία της ΔΕΥΑ Σπάρτης από 1/1/2020 έως σήμερα έχει πραγματοποιήσει πάνω από 2.500 επισκευές/συντηρήσεις/επεμβάσεις στα δίκτυα ύδρευσης/αποχέτευσης της περιοχής αρμοδιότητά της.

Ολοκληρώνεται και θα δοθεί σε χρήση, από το νέο έτος, πρόγραμμα ηλεκτρονικών πληρωμών (e-bill). Βάση της εφαρμογής αυτής οι καταναλωτές θα έχουν άμεση πρόσβαση στον λογαριασμό ύδρευσής τους, θα έχουν άμεση πληροφόρηση της κατανάλωσής τους και θα μπορούν, μέσω της εφαρμογής, να εξοφλούν απ’ ευθείας τον λογαριασμό ύδρευσής τους ηλεκτρονικά.

Έχουν μειωθεί, σε σημαντικό βαθμό, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές των καταναλωτών μετά από συνεχιζόμενες προσπάθειες της Υπηρεσίας, παρ’ όλες τις δυσκολίες που έχει δημιουργήσει η πανδημία του κορωνοϊού.

Μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί οκτώ (8) έλεγχοι για ανίχνευση του SARS-COVID-19 στα λύματα του Βιολογικού Καθαρισμού Σπάρτης και τα αποτελέσματα ήταν όλα αρνητικά. Οι έλεγχοι θα συνεχιστούν.

Το Χημείο της ΔΕΥΑΣ πραγματοποιεί συνεχείς αναλύσεις και ελέγχους, διασφαλίζοντας έτσι την ποιότητα του νερού που παρέχει η ΔΕΥΑΣ στους δημότες μας.