Η διάβρωση των ακτών στον Ξιφιά στην Βουλή

0
664

Αραχωβίτης: “Άμεση ανάγκη χρηματοδότησης ακτομηχανικης μελέτης για τη διάβρωση των ακτών της Λακωνίας”
Το πρώτο βήμα για την ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του σοβαρού προβλήματος με τη διάβρωση των ακτών στο νομό Λακωνίας είναι και πρέπει να είναι η εκπόνηση μιας ακτομηχανικής μελέτης από εξειδικευμένους παράκτιους επιστήμονες, προκειμένου΄να προταθούν λύσεις που θα μπορούν να εφαρμοστούν σε κάθε περιοχή που πλήττεται από το φαινόμενο αυτό και να σταματήσει η επέκταση της διάβρωσης και στις γύρω περιοχές.
Τη σπουδαιότητα της συγκεκριμένης μελέτης, ως προαπαιτούμενη αρχική δράση προκειμένου ν’ ακολουθήσουν και οι κατά περίπτωση παρεμβάσεις, υπογράμμισε με Ερώτησή του προς τα Υπουργεία Υποδομών & Μεταφορών και Περιβάλλοντος & Ενέργειας ο βουλευτής Λακωνίας του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ Στ. Αραχωβίτης μετά την αυτοψία που πραγματοποιήσε ο ίδιος προ ημερών στον Ξιφιά Μονεμβασιάς.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Ερώτησης:

19.10.2020
Προς

  1. τον κ. Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών
  2. τον κ. Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Θέμα: Διάβρωση ακτών της Λακωνίας
Στη Λακωνία τις τελευταίες δεκαετίες, έχουν παρατηρηθεί εκτεταμένα φαινόμενα διάβρωσης σε παραλίες, τόσο στον Δήμο Μονεμβασιάς, όσο και στον Δήμο Ανατολικής Μάνης. Χαρακτηριστικές είναι οι περιπτώσεις στον Ξιφιά και στο Πορί Μονεμβασίας αλλά και στην Νεάπολη, όπου κινδύνευσε με κατάρρευση το γήπεδο μπάσκετ της πόλης, το οποίο σώθηκε χάρη στην άμεση χρηματοδότηση και κατασκευή κατάλληλων έργων. Στην Μάνη, χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του Οιτύλου και οι παρεμβάσεις που έγιναν εκεί με την μέθοδο Σ.Π.Α.Α – «Σύστημα Προστασίας και Ανάπλασης Ακτών» (CPNS).
Τα αίτια της παράκτιας διάβρωσης μπορεί να είναι είτε φυσικά, είτε αποτέλεσμα ανθρωπογενών παρεμβάσεων, είτε αποτέλεσμα της κλιματικής αλλαγής κατά περίπτωση ή συνδυασμένα. Είναι ένα φαινόμενο που απαντάται σε ολόκληρο τον κόσμο αλλά με ιδιαίτερη σφοδρότητα στην Μεσόγειο, ειδικά τα τελευταία χρόνια, προκαλώντας τεράστια οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα.
Για την αντιμετώπιση του προβλήματος της εκτεταμένης διάβρωσης θα πρέπει να μελετηθούν τα αίτια που το γεννούν και να προταθούν κατόπιν οι κατάλληλες ολοκληρωμένες παρεμβάσεις, ώστε να μην μεταφερθεί το πρόβλημα σε άλλη περιοχή.
Συνεπώς, πρώτο βήμα για την ουσιαστική, ολοκληρωμένη και βιώσιμη επίλυση του προβλήματος αποτελεί η εκπόνηση μιας ακτομηχανικής μελέτης από εξειδικευμένους παράκτιους επιστήμονες (αυτοί που ασχολούνται με την μορφοδυναμική, υδροδυναμική, γεωλογία, οικολογία και κοινωνικο-οικονομικά θέματα). Οι λύσεις που θα προταθούν μπορεί να είναι είτε «σκληρές», είτε «ήπιες» ακτομηχανικές λύσεις.
• Επειδή ωστόσο, το κόστος σύνταξης μιας τέτοιας ακτομηχανικής μελέτης είναι υψηλό για έναν τοπικό Δήμο ή την Περιφέρεια,
• Επειδή η έκδοση των προδιαγραφών της μελέτης απαιτεί μεγαλύτερη εξειδίκευση από αυτή που διαθέτουν οι επιστήμονες του Δήμου ή της Περιφέρειας,

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

  1. Προτίθεστε να προβείτε στην ανάθεση και χρηματοδότηση ακτομηχανικής μελέτης για τις περιοχές του Δήμου Μονεμβασίας με την μεγαλύτερη διάβρωση;
  2. Προτίθεστε να αξιοποιήσετε τους πόρους και τις δυνατότητες του Πράσινου Ταμείου για τον σχεδιασμό ενός νέου προγράμματος εκπόνησης τέτοιου είδους μελετών σε όλη τη χώρα, ούτως ώστε να εντάσσονται σε αυτό μελέτες για τις περιοχές όπως και του Δήμου Μονεμβασίας της Λακωνίας;

Ο ερωτών βουλευτής