Ευχαριστήρια επιστολή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Μολάων

0
1144

Προς : 1) κ. Βίλλια Γέωργιο & Ντόβολο Ιωάννη Ο.Ε. (βιοτεχνία αρδευτικών συστημάτων)

2) κ. Βυρόπουλο Ηλία (Κατάστημα επισκευής-
πώλησης Ελαστικών)

3) κ. Κων/νο Χατζέλη Α.Ε. (πυρηνοελαιουργείο)
ΘΕΜΑ: «Εκφραση Ευχαριστηρίων»

Ο Διοικητής και οι υπάλληλοι της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Μολάων εκφράζουμε τις θερμές μας ευχαριστίες για την προσφορά πρός την Υπηρεσία μας, τεσσάρων ελαστικών για την επαναλειτουργία βαρέως πυροσβεστικού οχήματος καθώς και τεσσάρων ελαστικών για την επαναλειτουργία επίσης υπηρεσιακού οχήματος ,τύπου geep χρηματικής αξίας πλέον των τριών χιλιάδων ευρώ. Το κύμα αυτών των δωρεών από τις επιχειρήσεις σας οι οποίες δραστηριοποιούνται στην περιοχή μας είναι άξια συγχαρητηρίων και επαίνου, μας τιμά ιδιαίτερα και συμβάλλει καθοριστικά στην επαύξηση της επιχειρησιακής μας δεινότητας όχι μόνο κατά την αντιπυρική περίοδο, που η ανάγκη επιχειρησιακής ετοιμότητας του στόλου μας είναι επαυξημένη και φέρει ως στόχο την πυρασφάλεια του πολίτη , αλλά και την προστασία του από πάσης φύσεως συμβάντα στα οποία επιλαμβάνεται η Υπηρεσία μας.


Ελπίζουμε πως το παράδειγμα σας θα αποτελέσει Φάρο για την ευαισθητοποίηση του κοινού αισθήματος. Παράλληλα με τις ευχαριστίες μας δεχτείτε και τις ολόψυχες ευχές μας για υγεία και πραγματοποίηση κάθε οικογενειακής προσωπικής και επιχειρηματικής σας προσδοκίας. Τέλος θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι για την ανάδειξη αυτής της σπουδαίας προσφοράς η παρούσα επιστολή θα δημοσιευτεί στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο.
Ο Διοικητής

Ευθύμιος Μιχαλόπουλος
Επιπυραγός