Η πενιχρή αύξηση, στον κατώτατο μισθό υπολείπεται των αναγκών για μια αξιοπρεπή ζωή

0
201

Εργαζόμενοι στα προγράμματα κοινωφελούς εργασίας: Η πενιχρή αύξηση, στον κατώτατο μισθό υπολείπεται των αναγκών για μια αξιοπρεπή ζωή. Απαιτούμε να αμειβόμαστε με τη συλλογική σύμβαση των εργαζομένων στους ΟΤΑ. Όχι στην υπερεκμετάλλευση των ανέργων. Ίση αμοιβή για ίδια εργασία. Δημοσιεύτηκε ο Ν.4597/2019 (ΦΕΚ A 35 – 28.02.2019) που αυξάνει τον κατώτατο μισθό και στα προγράμματα κοινωφελούς εργασίας του ΟΑΕΔ. Συγκεκριμένα, στο άρθρο 44 αναφέρονται τα εξής: 1. Το πρώτο εδάφιο του στοιχείου 5.1 της υποπαραγράφου ΙΔ.1 της παρ. ΙΔ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α΄ 107) αντικαθίσταται, με ισχύ από 1.2.2019, ως εξής: «5.1. Οι καθαρές αμοιβές των ωφελουμένων ορίζονται ίσες με το 1/25 του καθαρού ποσού του εκάστοτε νόμιμου κατώτατου μηνιαίου μισθού ημερησίως και όχι ανώτερες από το καθαρό ποσό του εκάστοτε νόμιμου κατώτατου μηνιαίου μισθού μηνιαίως. Σε περίπτωση βραδινής απασχόλησης, χορηγείται προσαύξηση είκοσι πέντε τοις εκατό (25%)». Ο ΟΑΕΔ υποχρεούται να καταβάλει άμεσα το νέο μισθό στους δικαιούχους των προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας. Οι εργαζόμενοι θα αμειβόμαστε πλέον με 650 ευρώ (μεικτά), 546 ευρώ (καθαρά). Πρόκειται για μια πενιχρή αύξηση, που υπολείπεται των αναγκών για μια αξιοπρεπή ζωή. Γίνεται με καθυστέρηση, χωρίς διαπραγμάτευση με τα συνδικάτα, σύμφωνα με το μνημονιακό νόμο του νεοδημοκράτη υπουργού εργασίας Βρούτση. Οι εργαζόμενοι και όχι ωφελούμενοι όπως μας λένε, με τα προγράμματα του ΟΑΕΔ διεκδικούμε να αμειβόμαστε με την συλλογική σύμβαση των εργαζομένων στους δήμους και όχι με τον κατώτατο μισθό. Εργαζόμαστε καθημερινά πλάι- πλάι με τους συναδέλφους των δήμων, των περιφερειών, καλύπτουμε καθημερινές ανάγκες των υποστελεχωμένων υπηρεσιών των Δήμων και των περιφερειών και οφείλει η κυβέρνηση και οι δήμαρχοι να σεβαστούν το συνταγματικό δικαίωμα και την αρχή της ίσης αμοιβής για ίδια εργασία και να εφαρμόσουν την κλαδική συλλογική σύμβαση. Να μας καταβάλουν το μισθό και τα επιδόματα που προβλέπονται σε αυτή. ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ. Να σταματήσει η υπερεκμετάλλευση των εργαζομένων. Να καταργηθούν τα προγράμματα αυτά και να γίνουν μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στους ΟΤΑ και τις περιφέρειες ώστε να μπορούν οι υπηρεσίες να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των πολιτών. Ο αγώνας συνεχίζεται για ίση αμοιβή για ίδια εργασία. Για την εφαρμογή της συλλογικής σύμβασης των ΟΤΑ και στους εργαζόμενους με τα προγράμματα του ΟΑΕΔ, κοινωφελούς εργασίας. Επίδομα ανεργίας σε όλους χωρίς προϋποθέσεις, όσο διαρκεί η ανεργία. Κατάργηση των συμβάσεων ορισμένου χρόνου και των προγραμμάτων της εκ περιτροπής εργασίας. ΜΟΝΙΜΗ ΣΤΑΘΕΡΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ. ΜΙΣΘΟ ΝΑ ΖΟΥΜΕ ΜΕ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΩΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. ΜΑΖΙΚΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΡΑ. Η Αντεργατική πολιτική μόνο με αγώνες μπορεί να ανατραπεί. Μάρτιος 2019