Επιστολή προς τον Πρόεδρο του ΠΕΣΥΠ

0
133

ΕΠΙΣΤΟΛΗ  ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΠΕΣΥΠ

Κύριε Πρόεδρε

Επειδή  είναι υπερ-επείγοντα τα παρακάτω θέματα και το ΠΕΣΥΠ εχει αποφασίσει τη συζήτηση τους  πριν  2 συνεδριάσεις  ,  αλλά και εσείς είχατε δεσμευθεί ότι θα συζητηθούν εντός αυτής της εβδομάδας   , σας ζητάμε να προβείτε σε ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της πρόσκλησης για την  την Παρασκευή που ορίσατε συνεδρίαση  του ΠΕΣΥΠ  , ώστε  μετά την λήψη απόφασης για :

 Το θέμα της αρνησης του Περιφερειάρχη να εφαρμόσει την ΟΜΌΦΩΝΗ απόφαση του ΠΕΣΥΠ  για τη Μεταφοράς των μαθητών ΑμΕΑ 

να συζητηθούν  στη συνέχεια:

 1. Λήψη απόφασης για την αύξηση του ποσού για τη Δακοκτονία(  με συνοπτική συζήτηση)
 2. Νέος εκλογικός Νόμος

Για το σκοπό αυτό παρακαλούμε όπως γίνει  ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

1.Δέδες Γεώργιος

 1. Βεργινάδη Μαρία
 2. Δημητρακοπούλου Ευγενία
 3. Καρούζος Χρήστος
 4. Καρσιώτης Χρήστος
 5. Μποζίκης Αναστάσιος
 6. Πουλοκέφαλος Γεώργιος
 7. Πετράκος Αθανάσιος
 8. Δρούγκας Δημοσθένης
 9. Λυμπεροπούλου Δήμητρα
 10. Κάτσαρης Παναγιώτης