Επιστολή για ταμιακές μηχανές στον Υπουργό Οικονομικών

0
559

Κύριε Υπουργέ

Σύμφωνα με την υπ. αριθμ. Α,1100 (ΦΕΚ Β’ 1751/07.05.2020) απόφασή σας όπου τροποποιήθηκε η προηγούμενη απόφαση Α.1011/16.1.2020(85Β’) σχετικά με την «Απόσυρση από τη χρήση μοντέλων Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (ΦΗΜ), η προθεσμία για την παύση αυτών αλλά και για την αναβάθμιση τους λήγει στις 31/7/2020 .
Η επιχειρηματική κοινότητα αλλά και ολόκληρη η κοινωνία βιώνει τους τελευταίους μήνες πρωτόγνωρες καταστάσεις λόγω της πανδημίας COVID-19 , με αποτέλεσμα την απορρύθμιση της οικονομικής και κοινωνικής ζωής της χώρας.
Η πανδημία αυτή ήρθε σε μία δύσκολη περίοδο για τη χώρα μας , τη στιγμή μάλιστα που προσπαθούσε να βγει από μία δεκάχρονη περίοδο δεινής οικονομικής ύφεσης , με εμφανή τα αρνητικά σημάδια στην επιχειρηματικότητα..
Μετά από ένα δίμηνο καθολικό lockdown και τις επιχειρήσεις να προσπαθούν να βρουν τον βηματισμό τους , αλλά και με ορατό τον κίνδυνο για πολλές από αυτές του οριστικού κλεισίματος , είναι αδύνατον να απαιτούμε από τις επιχειρήσεις να προβούν σε μία σειρά από ενέργειες ώστε να εναρμονιστούν στις νέες απαιτήσεις του Υπουργείου σας , με ένα κόστος αρκετά υψηλό , τη στιγμή μάλιστα που πολλές από αυτές καταγράφουν μηδενικούς τζίρους , αλλά και πολλές επιχειρήσεις να παραμένουν ακόμα κλειστές .
Το γεγονός μάλιστα ότι από την απόφασή σας αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού