Επιστολές Παναρίτη σε Σταϊκούρα και Θεοδωρικάκο

0
490

Κύριε Υπουργέ,

Γενόμενοι αποδέκτες πληθώρας αιτημάτων των μελών μας, σχετικά με την αναγκαία παράταση της ημερομηνίας λήξης της δυνατότητας δήλωσης των πραγματικών τετραγωνικών στη πλατφόρμα tetragonika.govapp.gr, επιθυμούμε μέσω της παρούσης να σας καταθέτουμε αίτημα για επαναξιολόγηση και έκδοση απόφασης παράτασης τεσσάρων τουλάχιστον εβδομάδων στην υποβολή δηλώσεων στην ανωτέρω πλατφόρμα που λήγει στις 30/09/2020.

Αιτούμεθα την παράταση αυτή, αφενός μεν λόγω του φόρτου εργασίας ανθρώπων αλλά και πληροφοριακών συστημάτων κατά τη διανυόμενη χρονική περίοδο, αλλά και λόγω των ιδιαιτεροτήτων που συχνά προκύπτουν κατά τη δήλωση των ακινήτων στη πλατφόρμα τα οποία συχνά χρήζουν επικοινωνίας και απάντησης από την υπηρεσία help desk.

Σταχυολογώντας δε μερικές από τις καταληκτικές προθεσμίες της 28ης και 30ης Σεπτεμβρίου διαπιστώνουμε ότι:

28-9-2020: ΑΠΔ και καταβολή ασφαλιστικών εισφορών Ιουνίου και Ιουλίου για εργαζόμενους με τον μηχανισμό Συν-Εργασία, Υποβολή ενδοκοινοτικών καταστάσεων μηνός Αυγούστου, Αίτηση επιστρεπτέας προκαταβολής 3 για συγκεκριμένες επιχειρήσεις, Αίτηση στην πλατφόρμα my Business support για αποζημίωση ειδικού σκοπού.

30-09-2020: Υποβολή Intrastat μηνός Αυγούστου, Υποβολή ΑΠΔ και πληρωμή ΙΚΑ οικοδομικών και τεχνικών έργων, μηνός Αυγούστου, Υποβολή ΑΠΔ και πληρωμή ΙΚΑ κοινών επιχειρήσεων μηνός Αυγούστου, Υποβολή και απόδοση ΦΜΥ μηνός Ιουλίου, Υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ μηδενικών και χρεωστικών μηνός Αυγούστου με διπλογραφικά βιβλία, Αίτηση στο πρόγραμμα «ΓΕΦΥΡΑ» και Τακτοποίηση αυθαιρέτων για όλες τις κατηγορίες αυθαιρέτων.

Κύριε Υπουργέ,

Θα ήταν άδικο μια σημαντική πρωτοβουλία που αποσκοπεί στην ορθή και πραγματική
καταγραφή των ακινήτων στους Δήμους όλης της χώρας, να μην ολοκληρωθεί πλήρως, εξ αιτίας στενού χρονοδιαγράμματος υλοποίησης, μια παράμετρος η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει σε προβλήματα στις σχέσεις πολιτών – Δήμων στο μέλλον.

Με τη πεποίθηση ότι θερμά θα εξεταστεί από μέρους σας το δίκαιο αίτημά μας, σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων.

Κύριε Υπουργέ,

Γενόμενοι αποδέκτες πληθώρας αιτημάτων των μελών μας, σχετικά με την αναγκαία παράταση της ημερομηνίας λήξης του προγράμματος «Γέφυρα» , επιθυμούμε μέσω της παρούσης να σας καταθέτουμε αίτημα για επαναξιολόγηση και έκδοση απόφασης παράτασης πέντε τουλάχιστον εβδομάδων στην υποβολή αιτήσεων στην πλατφόρμα του Προγράμματος «Γέφυρα», που λήγει στις 30/09/2020.

Σταχυολογώντας μερικές από τις καταληκτικές προθεσμίες της 28ης και 30ης Σεπτεμβρίου διαπιστώνουμε ότι:

28-9-2020: ΑΠΔ και καταβολή ασφαλιστικών εισφορών Ιουνίου και Ιουλίου για εργαζόμενους με τον μηχανισμό Συν-Εργασία, Υποβολή ενδοκοινοτικών καταστάσεων μηνός Αυγούστου, Αίτηση επιστρεπτέας προκαταβολής 3 για συγκεκριμένες επιχειρήσεις, Αίτηση στην πλατφόρμα my Business support για αποζημίωση ειδικού σκοπού.

30-09-2020: Υποβολή Intrastat μηνός Αυγούστου, Υποβολή ΑΠΔ και πληρωμή ΙΚΑ οικοδομικών και τεχνικών έργων, μηνός Αυγούστου, Υποβολή ΑΠΔ και πληρωμή ΙΚΑ κοινών επιχειρήσεων μηνός Αυγούστου, Υποβολή και απόδοση ΦΜΥ μηνός Ιουλίου, Υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ μηδενικών και χρεωστικών μηνός Αυγούστου με διπλογραφικά βιβλία, Δήλωση τετραγωνικών μέτρων στην πλατφόρμα «Αδήλωτα τετραγωνικά» και Τακτοποίηση αυθαιρέτων για όλες τις κατηγορίες αυθαιρέτων.

Λαμβανομένου επιπροσθέτως υπόψη πως κατά την τρέχουσα περίοδο και για μεγάλα χρονικά διαστήματα κατά τη διάρκεια της ημέρας καθίστανται από δυσχερής έως αδύνατη η πρόσβαση στις ηλεκτρονικές του taxisnet και συνεπεία αυτού καθίσταται εξαιρετικά δυσχερής η πρόσβαση στη πλατφόρμα keyd.gov.gr.
Επίσης σημαντική καθυστέρηση παρουσιάζει η αποστολή του κωδικού επιβεβαίωσης του email, βήμα αναγκαίο για την υποβολή της αίτησης.

κύριε Υπουργέ,
Θα ήταν άδικο μια σημαντική νομοθετική πρωτοβουλία που αποσκοπεί στην στήριξη των πληττομένων συμπολιτών μας να μην λάβει την έκταση και το βάθος για το οποίο σχεδιάσθηκε εξ αιτίας τεχνικών προβλημάτων.

Με τη πεποίθηση ότι θα εξετάσετε με τη δέουσα προσοχή το δίκαιο αίτημά μας. Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων.

Με εκτίμηση