Επιμελητήριο: Παράταση αιτήσεων σε προγράμματα του ΕΣΠΑ

0
57

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Γύθειο 19 Φεβρουαρίου 2024

Το Επιμελητήριο Λακωνίας ενημερώνει τα μέλη του ότι, έπειτα από παρέμβαση του Επιμελητηρίου μας, όπως και άλλων Επιμελητηρίων, μέσω επιστολής προς τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών κ. Νίκο Παπαθανάση, τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Κώστα Σκρέκα, τον Ειδικό Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ & ΤΑ κ. Γεώργιο Ζερβό και τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων & ΕΣΠΑ κ. Δημήτριο Σκάλκο, επετεύχθη η παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αίτησης για τα νέα Προγράμματα του ΕΣΠΑ « Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Μικρομεσαίων Τουριστικών Επιχειρήσεων» & « Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων».

Η καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης του ηλεκτρονικού αιτήματος ορίζεται η Παρασκευή 22.03.2024 και ώρα 15:00.

Συνημμένα η επιστολή του Προέδρου του Επιμελητηρίου Λακωνίας και το αρχείο με τη 3η τροποποίηση των προαναφερθέντων δράσεων.