Ενημέρωση με τα φυτά που είναι γνωστό ότι είναι ευπαθή στον οργανισμό Xylella fastidiosa

0
91

Σπάρτη 25-1-2022

Αριθ. Πρωτ. 24348/Σ.7190

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΙΕΎΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
& ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ & ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ
Ταχ. Δ/νση : Διοικητήριο
2ο χλμ Εθν. Οδού Σπάρτης Γυθείου
Τ.Κ. 231 00 Σπάρτη
Πληροφορίες : Α. Γρηγοράκου
Τηλέφ. : 2731363328
E-mail: a.grigorakou@lakonia.gr,
Σύμφωνα με διαρκή ενημέρωση της Υπηρεσίας μας από τη Δ/νση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, αρμόδια αρχή για το συντονισμό της εφαρμογής της φυτοϋγειονομικής νομοθεσίας της Χώρας, έχει εκδοθεί ο Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2021/2130 της Επιτροπής της 2ας Δεκεμβρίου 2021 για την τροποποίηση του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2020/1201 όσον αφορά τους
Το βακτήριο Xylella fastidiosa (Xf) αποτελεί ενωσιακό οργανισμό καραντίνας βάσει των Κανονισμών (ΕΕ) 2016/2031 και 2019/2072.
Η παρουσία του έχει διαπιστωθεί σε διάφορες περιοχές της Ιταλίας, αλλά και στην Κορσική, Γαλλία, Ισπανία, Βαλεαρίδες Νήσους, Πορτογαλία και Ισραήλ.
Ο κίνδυνος εισαγωγής του εν λόγω βακτηρίου στη χώρα μας, από φυτά που προέρχονται από περιοχές της Ένωσης στις οποίες έχει ήδη εντοπισθεί ο επιβλαβής αυτός οργανισμός, παραμένει ιδιαίτερα αυξημένος.
Το παθογόνο έχει ευρύ φάσμα ξενιστών στους οποίους περιλαμβάνονται καλλιεργούμενα φυτά, αυτοφυή φυτά και δασικά δέντρα (Εικ.1).Οι κυριότεροι τρόποι για να εισαχθεί το παθογόνο σε μια περιοχή είναι με τα φυτά προς φύτευση και με τα έντομα φορείς, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης των εντόμων φορέων (τζιτζικάκια) που ενδέχεται να μεταφερθούν πάνω σε φυτά.
Η είσοδος του επιβλαβούς οργανισμού στην περιοχή μας και κατ’ επέκταση στη Χώρα μας μπορεί να αποφευχθεί μόνο με πρόληψη. Μεγάλη προσοχή θα πρέπει να δοθεί από τους επαγγελματίες καλλιεργητές κατά την εγκατάσταση μιας νέας καλλιέργειας με απαίτησή τους από τους εμπόρους και τις φυτωριακές επιχειρήσεις για πιστοποιημένα δενδρύλλια. Η φυτοϋγεία των πιστοποιημένων δενδρυλλίων αποδεικνύεται με την ύπαρξη φυτοϋγειονομικού διαβατήριου (Εικ.2).

Σύμφωνα με τελευταία επικαιροποίηση (EFSA, 2021), η βάση δεδομένων των φυτών-ξενιστών περιλαμβάνει 655 είδη που ανήκουν σε 88 διαφορετικές βοτανικές oικογένειες. Είναι αναγκαία η γνώση των φυτών-ξενιστών στην πρόληψη της ασθένειας ως φορείς της ασθένειας.
Η Υπηρεσία μας στο πλαίσιο του προγράμματος επισκοπήσεων 2022 για τον επιβλαβή οργανισμό έχει ήδη ξεκινήσει τους ελέγχους σε ελαιώνες και οπωρώνες εσπεριδοειδών με δειγματοληψίες και πρόκειται να ακολουθήσουν σαρώσεις καθώς και δειγματοληψίες σε αμπελώνες και περιοχές αστικού πράσινου/φυσικής βλάστησης.
Για οποιαδήποτε ύποπτη εμφάνιση συμπτωμάτων, παρακαλούμε όπως ενημερώσετε αμέσως το Τμήμα Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου της Υπηρεσίας μας στα τηλέφωνα 2731363328-333.

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Ε. ΝΙΚΑ
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ Κ.Α.Α.

 

Κ.ΒΟΥΝΑΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

ΠΡΟΣ:

1. ΤΑ ΜΕΣΑ ΕΝΤΥΠΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΗΣ Π.Ε ΛΑΚΩΝΙΑΣ
2. ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.ΛΑΚΩΝΙΑΣ (email)
3. ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ Π.Ε ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1.ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ,Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ, Λ. Συγγρού 150, 176 71 Αθήνα (email)
2. ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ
3.ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ, Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ