Ενημέρωση από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος για το Νοσοκομείο Σπάρτης

0
125

«Το έργο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Σπάρτης ΙΣΝ βρίσκεται στο στάδιο της προμελέτης από το αρχιτεκτονικό γραφείο RPBW.

Ταυτόχρονα, τη δεδομένη χρονική περίοδο ολοκληρώνεται ο εμπλουτισμός του εγκεκριμένου Κλινικού και Λειτουργικού Προγράμματος του Νοσοκομείου, ώστε να συμπεριληφθούν οι επιπρόσθετες ιατρικές παροχές που εγκρίθηκαν από το ΙΣΝ και συμφωνήθηκαν από το Υπουργείο Υγείας, βάσει του αποτελέσματος των συζητήσεων του Ιδρύματος με τη διοίκηση και το προσωπικό του υφιστάμενου νοσοκομείου».

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΙΣΝ «στο διευρυμένο κλινικό πρόγραμμα ενσωματώνονται προβλέψεις για την προσθήκη ενός συγκροτήματος Μαγνητικού Τομογράφου (MRI) 3 Tesla, τμήματος Απεικόνισης Μαστού, Καρδιαγγειακού Συγκροτήματος (Cath Lab) και δύο επιπλέον Χειρουργικών Αιθουσών. Με την έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου, το ΙΣΝ ανέλαβε το συνολικό, επιπρόσθετο κόστος, ύψους €5,5 εκατομμυρίων, για την εξασφάλιση των εν λόγω επεκτάσεων σε επίπεδο σχεδιασμού, κατασκευής και εξοπλισμού.

Αναφορικά με τη χωροθέτηση του νέου Νοσοκομείου, έχει δοθεί από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο η σχετική έγκριση. Το ΕΔ έχει αναλάβει την ευθύνη των μελετών των έργων υποδομής για τη βελτίωση των οδικών συνδέσεων και των συνδέσεων του Νοσοκομείου με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας. Η ανάθεση των εν λόγω μελετών προγραμματίζεται για το αμέσως επόμενο διάστημα ώστε να ολοκληρωθούν και δημοπρατηθούν μέχρι και τον Φεβρουάριο του 2022.

Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο χρονοδιάγραμμα, το νέο Γενικό Νοσοκομείο Σπάρτης ΙΣΝ αναμένεται να ολοκληρωθεί και να παραδοθεί στην Ελληνική Πολιτεία, και κατ’ επέκταση στους Έλληνες Πολίτες, το τέλος του δεύτερου τριμήνου του 2025».