Εκδήλωση στη μνήμη των 118 εκτελεσθέντων στο Μονοδέντρι

0
27

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΣΠΑΡΤΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
2021
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Παρασκευή, 26 Νοεμβρίου
Ώρα: 12:30 μ.μ.
Α΄ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΣΠΑΡΤΗΣ

… τιθέασιν οὖν ἐς τὸ δημόσιον σῆμα, ὅ ἐστιν ἐπὶ τοῦ καλλίστου προαστείου τῆς πόλεως, καὶ αἰεὶ ἐν αὐτῷ θάπτουσι τοὺς ἐκ τῶν πολέμων, πλήν γε τοὺς ἐν Μαραθῶνι· ἐκείνων δὲ διαπρεπῆ τὴν ἀρετὴν κρίναντες αὐτοῦ καὶ τὸν τάφον ἐποίησαν…»

«…ἀνδρῶν ἀγαθῶν ἔργῳ γενομένων ἔργῳ καὶ δηλοῦσθαι τὰς τιμάς, οἷα καὶ νῦν περὶ τὸν τάφον τόνδε δημοσίᾳ παρασκευασθέντα ὁρᾶτε…»

ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΙΣΤΟΡΙΩΝ Β

«Μνήμες 26ης Νοεμβρίου 1943:
η Σπάρτη θυμάται (;)»
εκδήλωση στη μνήμη των «118» εκτελεσθέντων στο Μονοδέντρι.

Οργάνωση : Πνευματική Εστία Σπάρτης
Με τη συνεργασία του Ν.Π. Πολιτισμού & Περιβάλλοντος
Δήμου Σπάρτης

 

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στον χώρο του Α’ Νεκροταφείου Σπάρτης, καθώς εκεί μεταφέρθηκαν οι σοροί των εκτελεσθέντων.

Πέραν της επιθυμίας μας να αποτίσουμε φόρο τιμής στα θύματα του πιο τραγικού συμβάντος στην πρόσφατη ιστορία της πόλης, σκοπός της εκδήλωσης είναι και η επαναφορά και ενίσχυση του αιτήματος πολλών απογόνων των εκτελεσθέντων για την ανέγερση ενός κενοταφίου (ή, καλύτερα, πολυανδρίου -δημοσίου σήματος) για τους «118», στον χώρο του ιστορικού Α΄ νεκροταφείου -τόπο της τελευταίας πράξης του δράματος.

Παράλληλα, και με αφορμή το πιο εμβληματικό του «σήμα», να καταδειχθεί η ανάγκη αντιμετώπισης του Α΄ νεκροταφείου ως  μνημείου της ιστορίας της σύγχρονης πόλης.