ΕΔΟΕ: Ανάγκη διαμόρφωσης εθνικής στρατηγικής για το ελληνικό ελαιόλαδο

0
308

Στην συνάντηση που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 19 Φεβρουαρίου, συζητήθηκαν θέματα που αφορούν στον τομέα του ελαιολάδου και ειδικότερα στους βασικούς άξονες μιας εθνικής στρατηγικής για το προϊόν.

Ειδικότερα, από πλευράς ΕΔΟΕ, ο πρόεδρος Μανώλης Γιαννούλης, επανέλαβε για μία ακόμη φορά την ανάγκη διαμόρφωσης εθνικής στρατηγικής για το ελληνικό ελαιόλαδο, ζητώντας από το ΥΠΑΑΤ να αναλάβει το συντονιστικό ρόλο, προκειμένου να καταγραφούν προβλήματα και να διαμορφωθούν προτάσεις.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκε επίσης η ανάγκη ύπαρξης διαφάνειας και νομιμότητας στον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της αγοράς και καταγραφής αξιόπιστων στατιστικών στοιχείων και δεδομένων για τις βασικές παραμέτρους του προϊόντος, τα οποία δεν διατίθενται σήμερα. Κοινή θέση και των δύο πλευρών είναι ότι απαιτούνται παρεμβάσεις και στους τρεις πυλώνες που συνθέτουν τον τομέα του ελαιολάδου – ελαιοκαλλιέργεια, ελαιουργεία και τυποποιητές / διακινητές / εξαγωγείς, προκειμένου να αλλάξει η υφιστάμενη κατάσταση.

Ακόμα η ΕΔΟΕ επεσήμανε την ανάγκη θεσμοθέτησης ενός μηχανισμού ιχνηλασιμότητας του ελαιολάδου από το ελαιουργείο μέχρι την τελική του διάθεση. Το σύστημα αυτό, θα  μπορούσε να λειτουργήσει με βάση μια ηλεκτρονική πλατφόρμα που θα δημιουργηθεί στον ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ. Παράλληλα τονίσθηκε η ανάγκη υλοποίηση δράσεων υπέρ του προϊόντος, τόσο στο εσωτερικό της χώρας για την βελτίωση της ποιότητας, όσο και σε χώρες του εξωτερικού για την προβολή και προώθηση του επώνυμου τυποποιημένου ελληνικού ελαιολάδου. Η βελτίωση, η προστασία και η ανάδειξη της ποιότητας του ελληνικού ελαιολάδου και η διεύρυνση της παρουσίας και της ζήτησής του σε επώνυμη τυποποιημένη μορφή στις αγορές του εξωτερικού, αποτελούν τη μόνη ασφαλιστική δικλείδα για την προοπτική και το μέλλον του προϊόντος.

Η ΕΔΟΕ ανέλαβε την υποχρέωση να υποβάλει άμεσα ένα σχέδιο διαδικασιών του μηχανισμού ιχνηλασιμότητας και να επανέλθει για εκτενέστερη συζήτηση και παρουσίασή του.

Ο υπουργός από την  πλευρά του αναφέρθηκε στην σημασία της ποιότητας, της ασφάλειας και της υγιεινής του προϊόντος, καθώς και στην ανάγκη να τεθούν νέοι στόχοι και προτεραιότητες υπέρ του ελαιοκομικού τομέα.

Αναφερόμενος στην φετινή δύσκολη ελαιοκομική περίοδο, σημείωσε ότι εκτός της αυξημένης δακοπροσβολής και της εμφάνισης του γλειοσπόριου, επικράτησαν και μη ομαλές καιρικές συνθήκες που ήταν αδύνατον να προβλεφθούν.