Διαχείριση υδάτινων πόρων σε συνθήκες κλιματικής αλλαγής στις καλλιέργειες της Λακωνίας

0
364

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Το ΚΠΕ Μολάων, σε συνεργασία με τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Μολάων Πακίων Ελαιουργικός , στο πλαίσιο του Υποέργου 5 της πράξης: «Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης- Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» του Επιχειρησιακού προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση 2014-2020» με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διοργανώνει επιμορφωτική εσπερίδα στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση για εκπαιδευτικούς της Α/θμιας και Β/θμιαςΕκπ/σης Λακωνίας σε μέλη του ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΎ και στην τοπική κοινωνία την Τετάρτη 8 Μαΐου 2019 και ώρα 6:00 μμ. Το σεμινάριο θα υλοποιηθεί στoυς Μολάους και στο χώρο του 1ου ΕΠΑΛ Μολάων και έχει τίτλο:
« Διαχείριση υδάτινων πόρων σε συνθήκες κλιματικής αλλαγής στις καλλιέργειες της Λακωνίας. Γεωργία ακριβείας στις αρδεύσεις. Εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία. »
Στόχος της είναι ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών και όλων των συμμετεχόντωνμελών του Συνεταιρισμού και συμπολιτών για το θέμα της κλιματικής αλλαγής, της σωστής διαχείρισης του νερού, και ενημέρωση για τις ΔΥΝΑΤΌΤΗΤΕΣ του νέου μετεωρολογικού σταθμού του Συνεταιρισμού που τίθεται στην υπηρεσία των μελών του (Γεωργία ακριβείας). Η διάχυση καλών πρακτικών υλοποίησης των προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης των σχολείων της Λακωνίας. Επίσης η εσπερίδα έχει σκοπό να ενημερώσει τους εκπαιδευτικούς του νομού Λακωνίας για τα προγράμματα του ΚΠΕ Μολάων, για τους 17 στόχους βιώσιμης ανάπτυξης, τα αποτελέσματα του Erasmus+ του ΚΠΕ Μολάων.

ΓΙΑ ΤΟ ΚΠΕ ΜΟΛΑΩΝ Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΜΟΛΑΟΙ 6 ΜΑΙΟΥ 2019

Ν ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ