Δημοπρατείται το έργο «Ανάπλαση Δημοτικού Κτιρίου Νεάπολης».

0
73

Δημοπρατείται το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΙΩΡΟΦΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ» συνολικού προϋπολογισμού 1.100.000,00 €.
Αντικείμενο του έργου είναι η ανακαίνιση του διώροφου κτιρίου 562,65 τμ με κύριο στόχο τον εκσυγχρονισμό, αναβάθμιση και αξιοποίηση του κτιριακού συγκροτήματος ώστε να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα της χρήσης του.
Ο εκσυγχρονισμός – επισκευή του διώροφου κτιρίου, θα επιτρέψει τη στέγαση των υπηρεσιών της Δημοτικής Ενότητας, με σύγχρονες προδιαγραφές σε κατάλληλο περιβάλλον για τους εργαζόμενους και τους πολίτες και θα δώσει τη δυνατότητα άσκησης πολιτιστικής και περιβαλλοντικής πολιτικής, στοχεύοντας στην προαγωγή της πολιτιστικής κληρονομιάς και στη διαφύλαξη του τοπικού και αστικού περιβάλλοντος ώστε να δημιουργηθεί το κατάλληλο περιβάλλον οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης της περιοχής.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΗΡΑΚΛΗΣ ΤΡΙΧΕΙΛΗΣ