ΔΕΥΑΣ: Δημοπρατείται έργο ποσού 6,2 εκατ. ευρώ

0
49

Δημοπρατείται το έργο της ΔΕΥΑΣ με τίτλο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ & ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΠΑΡΤΗΣ»

Το έργο χρηματοδοτείται από το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ για το ποσό των 6.204.000,00 Ευρω.

Το φυσικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει:

ü Την εκπόνηση της Μελέτης Εφαρμογής για όλα τα αναγκαία έργα που θα κατασκευάσει ο Ανάδοχος

ü Την πλήρη κατασκευή των νέων έργων αναβάθμισης της ΕΕΛ