Δείτε που θα πραγματοποιηθούν διακοπές ρεύματος την Παρασκευή

0
223

Σας γνωστοποιούμε ότι, λόγω απαραίτητων τεχνικών εργασιών στο δίκτυο Υψηλής τάσης, θα πραγματοποιηθεί ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31/5/2019 από ώρας 06:30 έως 10:00 στις περιοχές :

Καλογωνιά , Πόλη Σπάρτης , Βασσαράς, Αφυσσού ,Κοκκινόραχη, Καρυές, Βαρβίτσα,Βαμβακού ,Αμύκλες,Σκούρα,Γκοριτσά,Γεράκι

Εάν οι συνθήκες το επιτρέψουν σε σχέση με τη φόρτιση των γραμμών και δεν εμφανιστούν απρόβλεπτες βλάβες οι διακοπές θα είναι μικρότερης διάρκειας.

Η επανατροφοδότηση θα γίνει χωρίς προειδοποίηση και μπορεί να γίνει και πριν από την αναγραφόμενη ώρα, γι’ αυτό λοιπόν οι εγκαταστάσεις και τα δίκτυα θα πρέπει να θεωρούνται ότι ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΥΠΟ ΤΑΣΗ.

Για λόγους ασφαλείας, απαγορεύεται η προσέγγιση στους αγωγούς ή σε άλλα στοιχεία του δικτύου, έστω και αν βρίσκονται στο έδαφος.

Ζητούμε την κατανόηση του κοινού για τις παραπάνω διακοπές.