Δείτε που θα έχει διακοπή ρεύματος την Τρίτη

0
558

Σας γνωστοποιούμε ότι, λόγω απαραίτητων τεχνικών εργασιών, θα πραγματοποιηθεί ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ στις παρακάτω περιοχές:

Τρίτη 2/2/2021 από ώρας 13.00 έως 14.οο

Μολάοι,Πάκια,Ελιά

.ΤΕΤΑΡΤΗ 3/2/2021 από ώρας 08:00 έως 12:00
Ζαγάνα, Πλατάνα,Σκούρα, Γκοριτσά, , Χρύσαφα, Αγριάνοι, Καλονή,
και
από 08:00 έως 14:00 Κεφαλάς

,Η επανατροφοδότηση θα γίνει χωρίς προειδοποίηση και μπορεί να γίνει και πριν από την αναγραφόμενη ώρα, γι’ αυτό λοιπόν οι εγκαταστάσεις και τα δίκτυα θα πρέπει να θεωρούνται ότι ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΥΠΟ ΤΑΣΗ.΄’
Για λόγους ασφαλείας, απαγορεύεται η προσέγγιση στους αγωγούς ή σε άλλα στοιχεία του δικτύου, έστω και αν βρίσκονται στο έδαφος.
Ζητούμε την κατανόηση του Κοινού για την παραπάνω διακοπή.

                                 ΑΠΟ ΤΗ ΔΕΔΔΗΕ