Δήμος Σπάρτης: Ψήφισμα συμπαράστασης στους παραγωγούς της λαϊκής αγοράς

0
165

Από το 5ο πρακτικό συνεδρίασης του  Δημοτικού  Συμβουλίου έτους 2021.

Έκδοση ψηφίσματος συμπαράστασης  στους παραγωγούς της λαϊκής αγοράς

       Στη Σπάρτη σήμερα στις 8 του μηνός  Φεβρουαρίου του έτους 2021, ημέρα Δευτέρα , και ώρα  19:00, το Δημοτικό Συμβούλιο  συνήλθε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη, ύστερα από την με αριθ.πρωτ.2059/04-02-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ., που γνωστοποιήθηκε στο Δήμαρχο, στους δημοτικούς συμβούλους και δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74  παρ. 5 του Ν.4555/2018.
Η συνεδρίαση  πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη  για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ.1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-03-2020), τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν με τις αντίστοιχες του άρθρου 184 παρ.1 Ν.4635/2019, τις διατάξεις του άρθρου 43 παρ.1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 75/Α/30-03-2020), την αριθ.40 αριθ.πρωτ.20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ), την αριθ.163 αριθ.πρωτ.33282/29-05-2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7), αριθ.60249/22-09-2020 (ΑΔΑ: Ω0Ν346ΜΤΛ6-ΙΘ9) 426/77233/13.11.2020, ΔΙΔΑΔ/Φ69/140/οικ. 1031/20-01-2021 και ΔΙΔΑΔ/Φ69/141/οικ. 1387/25-01-2021 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών.

Επί συνόλου «41» μελών ήταν:

 ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1.Μοιράγιας Σπυρίδων (Πρόεδρος Δ.Σ.)1.Βακαλόπουλος Μιχαήλ
2.Καρμοίρης Ιωάννης (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.)2.Πριστούρης Παναγιώτης
3.Γρηγόρη Δήμητρα (Γραμματέας Δ.Σ.)  
4.Αγαθίας Παναγιώτης  
5.Αναστασάκος Ηλίας  
6.Αποστολάκος Δημήτριος  
7.Αργειτάκος Δημήτριος  
8.Αργειτάκος Σταύρος  
9.Βαγιακάκου –Δογαντζή Αδαμαντία  
10.Βαλιώτης Ευάγγελος  
11.Βλάχος Γεώργιος  
12.Βλήτας Νικόλαος  
13.Βουνάσης Αλέξανδρος  
14.Δαράκη Ελένη  
15.Δεδεδήμου Γεωργία  
16.Ζαχαράκη-Αναστασοπούλου Γεωργία  
17.Καλομοίρης Αντώνιος  
18.Κανακάκος Χρήστος  
19.Κανελλόπουλος Γεώργιος  
20.Καπονικολός Δημήτριος  
21.Καράντζαλη–Παπασταθάκη–Σταθάκη Παναγιώτα  
22.Καρλαύτης Αθανάσιος  
23.Κονίδης Γεώργιος του Βασ.  
24.Κονίδης Γεώργιος του Ιωαν.  
25.Κοντάκος Ηλίας  
26.Κουρεμπής Γεώργιος  
27.Κουρτσούνης Παναγιώτης  
28.Κυριακούλιας Παναγιώτης  
29.Μαντζουράνης Ιωάννης  
30.Μενούτης Βασίλειος  
31.Μιχελόγγονας  Αθανάσιος  
32.Μπουγάδης Χρήστος  
33.Παπανικολάου  Δήμητρα  
34.Πατσιλίβας Θεμιστοκλής  
35.Πλειώτας Χρήστος  
36.Σουμάκης Ιωάννης  
37.Σταμάτης  Κων/νος  
38.Τσούκλερης Νικόλαος  
39.Φλώρος Νικόλαος  

Στη  συνεδρίαση  κλήθηκε και συμμετείχε ο  Δήμαρχος  κ. Πέτρος Δούκας.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Κακούρος Δημοσθένης – Σπαρτιατών, Ρούμπος Γεώργιος – Αγ.Κων/νου, Σταυράκος Περικλής – Παρορείου,

ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Φλώρος Γεώργιος – Αγ. Αναργύρων, Σούπος Γεώργιος – Αγ.Ειρήνης,  Ρασσιάς Αθανάσιος – Αγ.Ιωάννου, Ροζακλής Γεώργιος – Αγριάνων, Σουχλέρης Γεώργιος – Αγόριανης, Ζάβρας Παναγιώτης – Αλευρούς, Κόνιαρης Κωνσταντίνος – Αμυκλών, Τριανταφυλλάκος Αντώνιος – Αναβρυτής, Γεωργακάκος Νικόλαος – Ανωγείων, Λαμπριανάκος Παναγιώτης – Άρνης, Φριντζίλας Εμμανουήλ – Αφυσσού, Μάρκος Αναστάσιος – Βαμβακούς Στρίφας Κυριάκος – Βαρβίτσας,, Φουρτούνης Παναγιώτης – Βασσαρά, Δικαιάκος Παναγιώτης – Βασιλικής, Τσάκωνας Κων/νος- Βορδόνιας, Καρράς Σωτήριος – Βουτιάνων, Δημαράς Ιωάννης – Βρεσθένων, Γιάνναρης Νικόλαος – Γεωργιτσίου, Γερόντζος Κωνσταντίνος – Γκοριτσάς, Κρητσιμηλιός Γεώργιος – Γοράνων, Σάλαρης Γεώργιος – Θεολόγου, – Γερόντζος Ανάργυρος- Καλλονής, Κορίνης Νικόλαος – Καλυβίων Σοχάς, Αναστασάκος Σαράντος – Καμινίων, Ντεβέκος Γεώργιος – Καρυών, Λαγανάς Βασίλειος– Καστορείου, Παπαδημητράτος Αναστάσιος – Κεφαλά, Βλαχάκης Λεωνίδας – Κλαδά, Παπαθεοδώρου Κων/νος – Κονιδίτσας, Κουτράκος Ηλίας – Λευκοχώματος,   Σουλτάνης Ανδρέας – Λογγάστρας , Παπαλυμπέρης Νικόλαος – Λογκανίκου, Βλαχοκωνσταντής Γεώργιος – Μαγούλας, Σκρουμπέλος Δημήτριος – Μυστρά, Πιερρουτσάκος Αριστομένης – Ξηροκαμπίου, Ναστάκος Παρασκευάς – Παλαιοπαναγιάς, Ρασσιάς Ιωάννης– Πελλάνας, Κουρεμπής Αριστείδης- Περιβολίων, Δέδε Θεοδώρα–Πλατάνας, Νικολακάκος Κωνσταντίνος – Πολοβίτσης, Λεοντσίνης Μιχαήλ– Ποταμιάς, Αθανασοπούλου -Καλιαμούρη Μαρία- Σελλασίας, Κούρος Παύλος – Σκούρας, Τσάκωνα Μαρία – Σουστιάνων, Ριζάκος Αθανάσιος – Σπαρτιάς, Μπέκελης Ιωάννης – Τραπεζαντής, Μαυρακάκος Χρήστος – Τρύπης, Παναγάκης Ιωάννης- Χρυσάφων

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ –ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ.

Ο δημοτικός σύμβουλος Μιχελόγγονας Αθανάσιος συνδέθηκε  κατά τη διάρκεια συζήτησης  των ανακοινώσεων (ώρα 19:55)

Ο δημοτικός σύμβουλος Αναστασάκος Ηλίας συνδέθηκε κατά τη διάρκεια  συζήτησης του ψηφίσματος  που τέθηκε από τη Λαϊκή Συσπείρωση (ώρα 20:21)

Ο δημοτικός σύμβουλος Αργειτάκος Δημήτριος  συνδέθηκε κατά τη διάρκεια συζήτησης των ανακοινώσεων και αποχώρησε μετά τη συζήτηση   του 2ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο  του Αυτοτελούς Τμήματος Υποστήριξης Αιρετών και Συλλογικών Οργάνων  Κα Ασπασία Βέργαδου

Η συνεδρίαση βιντεοσκοπήθηκε και μαγνητοφωνήθηκε με ευθύνη του Προέδρου του Δ.Σ.

Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία  ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης

Έκδοση ψηφίσματος συμπαράστασης  στους παραγωγούς της λαϊκής αγοράς

Μοιράγιας Σπυρίδων (Πρόεδρος Δ.Σ.):    Και ερχόμαστε σε ένα ψήφισμα που κατέθεσε ο κος Κανακάκος σαν καθύλην αρμόδιος  και αφορούσε τη Λαϊκή Αγορά. Σας το διαβάζω αυτό το έχετε λάβει  όλοι νομίζω το ψήφισμα   και αν συμφωνούμε το ψηφίζουμε και προχωράμε.

ΨΗΦΙΣΜΑ

Φονική πανδημία επελαύνει αυτή τη στιγμή σε ολόκληρο τον κόσμο. Έχει επιφέρει ήδη ισχυρό υγειονομικό, οικονομικό και κοινωνικό πλήγμα σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης, σε κάθε κοινωνική διαστρωμάτωση. Η οικονομία επιβραδύνεται.

Περισσότερο από κάθε άλλη ομάδα βρίσκεται αυτή τη στιγμή εξαιρετικά εκτεθειμένη η ομάδα των παραγωγών του πρωτογενούς τομέα. Στην πόλη μας οι παραγωγοί της λαϊκής αγοράς του Δήμου Σπάρτης εξαναγκάσθηκαν σε απραξία για το διάστημα από 20-01-2021 μέχρι 31-01-2021 ,δηλαδή πρέπει να ήταν τέσσερις λαϊκές αγορές.

Αυτό είχε ως άμεση συνέπεια την καταστροφή μεγάλης ποσότητας αγροτικών προϊόντων, ιδιαίτερα των ευπαθών, τα οποία ήταν αδύνατο να διοχετευθούν στην αγορά λόγω των περιορισμών που επεβλήθησαν στην κυκλοφορία των δημοτών και στη λειτουργία των λαϊκών αγορών.

Στον αντίποδα οι εγχώριες υπεραγορές μη υποκείμενες σε περιορισμούς λειτουργίας υποκατέστησαν πλήρως για το ανωτέρω διάστημα τις λαϊκές αγορές όσον αφορά τη διάθεση αγροτικών προϊόντων στην αγορά και την κάλυψη των αντίστοιχων αναγκών του καταναλωτικού κοινού.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σπάρτης θέλει να εκφράσει την έμπρακτη συμπαράστασή του στους παραγωγούς της λαϊκής αγοράς και αποτείνει με το παρόν ψήφισμα έκκληση προς τους αρμόδιους Υπουργούς Οικονομίας και Αγροτικής Ανάπτυξης προς λήψη μέτρων ενίσχυσης του εισοδήματος των παραγωγών της λαϊκής αγοράς.

Συγκεκριμένα, επιβάλλεται να δοθεί έκτακτη οικονομική ενίσχυση στους παραγωγούς. Να παγώσουν όλες οι δόσεις των δανείων. Να παγώσουν όλες οι δόσεις στην εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία. Να ληφθούν όλα τα απαιτούμενα μέτρα προς μείωση του κόστους παραγωγής.

Κύριε κανακάκο θέλετε να συμπληρώσετε κάτι;  Άνοιξέ το Χρήστο. Δεν ακούγεσαι.

Κανακάκος Χρήστος: Απλά να συμπληρώσω  κάτι που θέλω και να πω ότι  σχετικά με τη συνεργασία με το Σύλλογο των παραγωγών  της Λαϊκης Αγοράς  θέλω να πω ότι μετά από την πολύμηνη αυτή  συνεργασία μας έχουμε πραγματικά έχουμε φέρει πάρα πολλά καλά αποτελέσματα  όσον αφορά βεβαίως τη λειτουργία της  λαϊκής αγοράς.  Είναι υποδειγματική όχι μόνον οι παραγωγοί αλλά και βλέπω  τώρα τελευταία με το άνοιγμα της λαϊκής το Σάββατο  οι καταναλωτές έχουν πειθαρχήσει απόλυτα και πραγματικά βιώνουν  μια κατάσταση δύσκολη αλλά πραγματικά συμπαρίστανται με τον καλύτερο τρόπο.  Βεβαίως η συνεργασία μας με τον πρόεδρο  με τον κύριο Λιακάκο   είναι θα έλεγα υποδειγματική , θα σας μιλήσει και ο ίδιος  . Εκείνο που έχουμε πετύχει είναι ότι πολλά προβλήματα τα λύνουμε   σε εβδομαδιαία βάση που  συναντιόμαστε και παρόλες τις δυσκολίες   με την πανδημία   προχωράμε.  Εκείνο που θέλω να συμπληρώσω είναι ότι ο δήμος σαν  ένδειξη καλής θέλησης  και συμπαράστασης στους παραγωγούς της λαϊκής αγοράς    σήμερα το πρωί επικοινώνησε με το Οικονομικό επιτελείο  με την κυρία Δεδεδήμου,  όπου έτσι σαν μια καλή ένδειξη συμπαράστασης όπως είπα και πριν να αφαιρεθούν τα κόμιστρα που πρέπει να πληρώσουν οι παραγωγοί όλο αυτό το διάστημα  ,τις ημέρες αυτού του διαστήματος   που απείχαν από τη θέση τους. Δεν είναι πολλά τα λεφτά αλλά όπως είπα και πάλι  είναι κάτι που τους ικανοποιεί.  Αυτά από εμένα νομίζω ότι πρέπει  νομίζω το ψήφισμα αυτό μας καλύπτει απόλυτα  όλους και θα ήθελα να το ψηφίσουμε.  Αυτά  ευχαριστώ πολύ.

Μοιράγιας Σπυρίδων (Πρόεδρος Δ.Σ.):    Κύριε δήμαρχε επί τους ψηφίσματος;

Δήμαρχος: Πολύ θετικά και εύγε στο Χρήστο για την προσπάθεια που έχει κάνει  με τους ανθρώπους της λαϊκής αγοράς  και την πολύ στενή συνεργασία  την οποία έχουνε και τον αμοιβαίο σεβασμό  ο οποίος υπάρχει μεταξύ τους.  Μπράβο Χρήστο.

Μοιράγιας Σπυρίδων (Πρόεδρος Δ.Σ.):    Ο κος Αργειτάκος.

Κανακάκος Χρήστος: Ο κος Λιακάκος.

Μοιράγιας Σπυρίδων (Πρόεδρος Δ.Σ.):    Χρήστο μην παρεμβαίνεις  . Ο κος Αργειτάκος.

Αργειτάκος Σταύρος:  Συμφωνούμε με το ψήφισμα   είναι στη σωστή κατεύθυνση και χαίρομαι που ακούω ότι υπάρχει καλή συνεργασία διότι όταν οι εμπλεκόμενοι συνεργάζονται σωστά  τα αποτελέσματα είναι θετικά. Όμως   να επισημάνω πριν  κάμποσες μέρες  ζητήσαμε να γίνει μια παρέμβαση  από το δήμο προς τα πάνω  να επιτραπεί η λειτουργία της λαϊκής   με τους συμμετέχοντες μόνο από το Δήμο Σπάρτης.  Η απάντηση από το δήμο ήταν ότι ήταν παράνομη.  Εμείς αυτό το ξέρουμε.  Αλλά όπως τώρα κάνουμε στο Υπουργείο Παιδείας  έτσι μπορούσαμε να κάνουμε και τότε, αλλά τότε το απορρίψατε ως παράνομο.  Χαίρομαι όμως που το ξεπεράσατε σήμερα. Τίποτε άλλο . Συμφωνούμε.

Μοιράγιας Σπυρίδων (Πρόεδρος Δ.Σ.):    Κύριε Βαλιώτη επί του ψηφίσματος.

Βαλιώτης Ευάγγελος: Καταρχήν με το ψήφισμα δεν έχω αντίρρηση όμως κάτι για την ιστορία γιατί  όταν με πήρατε κύριε πρόεδρε την προηγούμενη εβδομάδα  μετά από αίτημα των Ενωμένων Πολιτών  για να γίνει συμβούλιο έκτακτο για να ανοίξει η λαϊκή  έτσι μας είπατε πριν τα μέτρα που πήρατε,  είπα ότι δεν την κλείσαμε εμείς  τη λαϊκή την έκλεισαν κάποιοι άλλοι αλλά πρέπει να δούμε σε μια άλλη βάση  τη διαδικασία που πρέπει να βάλουμε στο Συμβούλιο. Μίλησα με τον κύριο Κανακάκο και του είπα του κυρίου Κανακάκου  ότι πρέπει να δούμε να βγάλουμε ένα ψήφισμα   και μάλιστα να βρούμε έναν τρόπο να ενισχύσουμε τους παραγωγούς  και αυτούς οι οποίοι ειδικά τους παραγωγούς  που δεν μετέχουν στη λαϊκή με έναν τρόπο συγκεκριμένο.  Και μάλιστα του είπα έτσι μερικά παραδείγματα  τα οποία τα ανέφερα και στην Οικονομική Επιτροπή. Θεωρώ ότι σε αυτή την κατεύθυνση πρέπει να προχωρήσουμε  , μπορεί να μην πληρώσουν τα τέλη  που πληρώνουν θέσεις που είναι λίγα  τα χρήματα αλλά μπορούμε να βρούμε και άλλους τρόπους   ενίσχυσης των παραγωγών που έχουν χαθεί. Και επειδή ανοίγει και ένα άλλο ζήτημα  με ένα νομοσχέδιο, εκτός  από το ψήφισμα , θεωρώ ότι πρέπει να εκφράσει και ο Σύλλογος τη θέση του  γιατί εκεί στις θέσεις της λαϊκής τώρα  απ ότι διαβάζω  και πληροφορούμε  πάνε να μπούν και  εταιρείες δηλαδή μπορεί να έχουμε και τα σουπερ μάρκετ  έξω στη λαϊκή , εμπόρους και εταιρείες.  Με αυτή τη έννοια να δούμε και πως θα αντιμετωπίσουμε  και το νομοσχέδιο το συγκεκριμένο. Ναι είμαι θετικός προς το ψήφισμα   και να προχωρήσει.

Μοιράγιας Σπυρίδων (Πρόεδρος Δ.Σ.):    Ωραία  κύριε Βουνάση επί του ψηφίσματος.

Βουνάσης Αλέξανδρος:  Ναι.

Μοιράγιας Σπυρίδων (Πρόεδρος Δ.Σ.):    Ωραία συμφωνείτε.

Καρμοίρης Ιωάννης: Και εγώ είχα ζητήσει  ….

Μοιράγιας Σπυρίδων (Πρόεδρος Δ.Σ.):    Ένα λεπτάκι να ακούσουμε το Γιάννη  τον Καρμοίρη και να ετοιμάζεται ο κος Λιακάκος. Να τον ακούσουμε για τρία λεπτά.

Καρμοίρης Ιωάννης: Κύριε πρόεδρε είχα ζητήσει και εγώ να μπει  να γίνει ένα ψήφισμα στο δημοτικό συμβούλιο  αργήσαμε βέβαια κανένα δεκαήμερο  αλλά το κάναμε,  εκείνο όμως που θέλω να προσέξτε  είναι ότι το ψήφισμα φέρει την υπογραφή του Αντιδημάρχου , το ψήφισμα θα πρέπει να φέρει την υπογραφή του Δημάρχου αυτό που θα στείλουμε στο Υπουργείο.  Σε καμία περίπτωση του Αντιδημάρχου.  Και κάτι άλλο.  Νομίζω ότι εάν θέλουμε να μιλήσουμε  για τη λαϊκή μπορούμε να βάλουμε ένα  θέμα άλλο σε μια άλλη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου.  Ανοίξαμε το θέμα   της υγείας και σωστά ανοίχτηκε αλλά θα έπρεπε και αυτό να έρθει σαν θέμα  , γίνεται μια ανακοίνωση και υπάρχουν μια –δύο τοποθετήσεις,  εδώ υπήρξαν δέκα τοποθετήσεις στο θέμα των σχολείων προηγουμένως.  Αν μιλήσει ο κος  Λιακάκος τώρα   και ανοίξουμε το θέμα της λαϊκής  θα κάνουμε   όλοι τοποθετήσεις   και θα κάνουμε άλλες δέκα τοποθετήσεις.  Αν είναι κάποια θέματα να έρχονται με τη μορφή των ανακοινώσεων  να έρχονται με τη μορφή των ανακοινώσεων.  Αν έρχονται σαν θέματα είναι τελείως διαφορετικά.  Αυτή είναι η άποψή μου. Και βεβαίως νομίζω ότι σαν αντιπρόεδρος   δικαιούμαι και εγώ να έχω ανοιχτό το μικρόφωνο  μου για να κάνω κάποιες παρεμβάσεις  σε κάποια πράγματα που θεωρώ ότι ο πρόεδρος ίσως   και να μην τα κάνει σωστά, σαν προεδρείο .

Μοιράγιας Σπυρίδων (Πρόεδρος Δ.Σ.):    Ανοιχτός είσαι Γιάννη.  Λοιπόν και εσύ Δήμητρα ανοιχτή είσαι.  Ο κος Λιακάκος Σταύρο τρία λεπτά  έχεις δεν θα ανοίξει το θέμα  αφορά το ψήφισμα  , όπως άκουσες και τον κύριο Βαλιώτη  και άκουσες και τον κύριο Καρμοίρη  θα έρθει σε επόμενο δημοτικό συμβούλιο  συζήτηση περί λαϊκής.  Σήμερα θέλω να περιοριστείς για να μην αναγκαστώ  να σου δώσω το λόγο προς θεού.  Σε φιλοξενούμε …ξέρεις πως μιλάμε.  Με όλους τους συμβούλους  μιλάς έτσι  για ένα τρίλεπτο έχεις το λόγο και σε ακούμε.  Να περιοριστείς πάνω στο ψήφισμα όχι σε επιπλέον πράγματα.

Λιακάκος Σταύρος(Πρόεδρος παραγωγών Λαϊκής αγοράς):  Καταρχάς να πω καλησπέρα  σε όλους σας.   Για εμάς τους παραγωγούς  είναι μια ξεχωριστή βραδιά  απόψε η οποία μας τιμάει  ιδιαίτερα.  Δεν έχει ακουστεί πραγματικά   σε αυτό βαθμό να παίρνει η τοπική αυτοδιοίκηση  ο δήμος τέτοιες αποφάσεις   τέτοια σύσκεψη για να πάρει αποφάσεις και νομίζω ότι είναι πρωτοποριακό.  Πάμε λοιπόν στην πλευρά του κυρίου Αντιδημάρχου  είναι έτσι  ακριβώς όπως  τα ανέφερε.  Η συνεργασία μας είναι απόλυτη   είναι πάρα πολύ καλή , από την πρώτη στιγμή που δημιουργούνται προβλήματα   ερχόμαστε να  συζητάμε   να βρούμε τη λύση του. Βέβαια από την αρχή που ξεκίνησε   η διαδικασία του lockdown  της πόλης   αποτανθήκαμε σε όλους τους φορείς της πόλης   και στον Αντιπεριφερειάρχη  και στο Δήμαρχο  και στους Βουλευτές , όλοι ως ένα βαθμό προσπάθησαν να  μας λύσουν το πρόβλημα.  Βέβαια ήταν πάρα πολύ δύσκολο δεν τα καταφέραμε  όμως ύστερα από την πίεση και της Ομοσπονδίας   κτλ κτλ  καταφέραμε να το ανοίξουμε.  ¨Όμως θέλω να σταθώ σε δύο πραγματάκια,  υπάρχει ένα σχέδιο  από παλιά οι λαϊκές  να καταργηθούν.  Όπως θα ξέρετε όλοι σας οι λαϊκές έγιναν  για να στηριχτεί το εισόδημα   του πρωτογενή τομέα από τους παραγωγούς.

Μοιράγιας Σπυρίδων (Πρόεδρος Δ.Σ.):    Σταύρο με συγχωρείς   όπως σου είπα  θα έρθει σε επόμενο δημοτικό συμβούλιο , δεσμεύθηκε το προεδρείο αν θες και ο αντιπρόεδρος   το ίδιο είπε,  να μην το ανοίξουμε γιατί θα αρχίσουν οι τοποθετήσεις   και εκεί θα σου δοθεί χρόνος να τα συζητήσουμε όλα.  Επομένως τώρα στο ψήφισμα θεωρώ ότι  ομόφωνα ψηφίζεται το συγκεκριμένο , εντάξει  με την υπογραφή εννοείται ο δήμαρχος,  έτσι κύριε δήμαρχε;

Βαλιώτης Ευάγγελος: Θεωρώ θα είναι ψήφισμα του δημοτικού συμβουλίου  και θα το υπογράφει ο δήμαρχος.

Μοιράγιας Σπυρίδων (Πρόεδρος Δ.Σ.):    Ναι του δημοτικού συμβουλίου .

Λιακάκος Σταύρος(Πρόεδρος παραγωγών Λαϊκής αγοράς):  Συμφωνώ με αυτά που λέτε   να σας εκφράσω την ευχαριστία του Συλλόγου μας  …

Μοιράγιας Σπυρίδων (Πρόεδρος Δ.Σ.):  Θα σε έχουμε σύντομα κοντά μας Σταύρο.

Λιακάκος Σταύρος(Πρόεδρος παραγωγών Λαϊκής αγοράς):  Ένα μόνο να σημειώσω ότι  πλανάται ένα σχέδιο νόμου , το οποίο όπως είπε και ο κος Βαλιώτης  πάει να καταργήσει τις λαϊκές αγορές στην ουσία,  πάει να δοθούν οι λαϊκές αγορές σε εταιρείες.  Αυτό να το προσέξτε θα το δούμε μπροστά μας όπως είπατε θα το συζητήσουμε κάποια άλλη στιγμή.  Ευχαριστώ πάρα πολύ το σώμα  και επιφυλάσσομαι.

Κατόπιν των ανωτέρω το Δ.Σ. , αφού έλαβε υπόψη του:

  • την ισχύουσα Νομοθεσία,
  • την ανωτέρω εισήγηση
  • τις διατάξεις του άρθρου 74  του ν.4555/2018 και του άρθρου 10 παρ.1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020)

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι : Ομόφωνα

  Αποδέχεται  το ψήφισμα συμπαράστασης   στους παραγωγούς της λαϊκής αγοράς  που  εισηγήθηκε η δημοτική αρχή  και έχει  ως κατωτέρω:

 

ΨΗΦΙΣΜΑ

 Φονική πανδημία επελαύνει αυτή τη στιγμή σε ολόκληρο τον κόσμο. Έχει επιφέρει ήδη ισχυρό υγειονομικό, οικονομικό και κοινωνικό πλήγμα σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης, σε κάθε κοινωνική διαστρωμάτωση. Η οικονομία επιβραδύνεται.

Περισσότερο από κάθε άλλη ομάδα βρίσκεται αυτή τη στιγμή εξαιρετικά εκτεθειμένη η ομάδα των παραγωγών του πρωτογενούς τομέα. Στην πόλη μας οι παραγωγοί της λαϊκής αγοράς του Δήμου Σπάρτης εξαναγκάσθηκαν σε απραξία για το διάστημα από 20-01-2021 μέχρι 31-01-2021 .

Αυτό είχε ως άμεση συνέπεια την καταστροφή μεγάλης ποσότητας αγροτικών προϊόντων, ιδιαίτερα των ευπαθών, τα οποία ήταν αδύνατο να διοχετευθούν στην αγορά λόγω των περιορισμών που επεβλήθησαν στην κυκλοφορία των δημοτών και στη λειτουργία των λαϊκών αγορών.

Στον αντίποδα οι εγχώριες υπεραγορές μη υποκείμενες σε περιορισμούς λειτουργίας υποκατέστησαν πλήρως για το ανωτέρω διάστημα τις λαϊκές αγορές όσον αφορά τη διάθεση αγροτικών προϊόντων στην αγορά και την κάλυψη των αντίστοιχων αναγκών του καταναλωτικού κοινού.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σπάρτης εκφράζει την έμπρακτη συμπαράστασή του στους παραγωγούς της λαϊκής αγοράς και αποτείνει με το παρόν ψήφισμα έκκληση προς τους αρμόδιους Υπουργούς Οικονομίας και Αγροτικής Ανάπτυξης προς λήψη μέτρων ενίσχυσης του εισοδήματος των παραγωγών της λαϊκής αγοράς.

Συγκεκριμένα, επιβάλλεται:

  • Να δοθεί έκτακτη οικονομική ενίσχυση στους παραγωγούς.
  • Να παγώσουν όλες οι δόσεις των δανείων.
  • Να παγώσουν όλες οι δόσεις στην εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία.
  • Να ληφθούν όλα τα απαιτούμενα μέτρα προς μείωση του κόστους παραγωγής.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως   ακολούθως:

  Ο πρόεδρος Δ.Σ.   Σπυρίδων Γ. Μοιράγιας                           Ακριβές  απόσπασμα Σπάρτη ……/…-02-2021 Ο πρόεδρος του Δ.Σ.       Σπυρίδων Γ. ΜοιράγιαςΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Καρμοίρης Ιωάννης (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.), Γρηγόρη Δήμητρα (Γραμματέας Δ.Σ.), Αγαθίας Παναγιώτης, Αναστασάκος Ηλίας, Αποστολάκος Δημήτριος, Αργειτάκος  Δημήτριος, Αργειτάκος Σταύρος, Βαγιακάκου –Δογαντζή Αδαμαντία,  Βαλιώτης Ευάγγελος, Βλάχος Γεώργιος, Βλήτας Νικόλαος, Βουνάσης Αλέξανδρος, Δαράκη Ελένη, Δεδεδήμου Γεωργία, Ζαχαράκη-Αναστασοπούλου Γεωργία, Καλομοίρης Αντώνιος, Κανακάκος Χρήστος, Κανελλόπουλος Γεώργιος, Καπονικολός Δημήτριος, Καράντζαλη –Παπασταθάκη –Σταθάκη Παναγιώτα, Καρλαύτης Αθανάσιος, Κονίδης Γεώργιος του Βασιλ. ,Κονίδης Γεώργιος του Ιωαν., Κουρεμπής Γεώργιος, Κουρτσούνης Παναγιώτης, Κυριακούλιας Παναγιώτης, Κοντάκος Ηλίας, Μαντζουράνης Ιωάννης, Μενούτης Βασίλειος, Μιχελόγγονας Αθανάσιος, Μπουγάδης Χρήστος, Παπανικολάου Δήμητρα, Πατσιλίβας Θεμιστοκλής, Πλειώτας Χρήστος, Σουμάκης Ιωάννης, Σταμάτης Κωνσταντίνος, Τσούκλερης Νικόλαος, Φλώρος Νικόλαος   ΠΡΟΕΔΡΟΙ- ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Κακούρος Δημοσθένης – Σπαρτιατών, Ρούμπος Γεώργιος – Αγ.Κων/νου, Σταυράκος Περικλής – Παρορείου,