Δήμος Μονεμβασίας: Ολοκλήρωση ανακαινίσεων στο Παλαιό Δημοτικό Σχολείο Χάρακα και του Δημοτικού Σχολείου Αγγελώνας

0
44

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες ανακαίνισης του παλαιού δημοτικού Σχολείου Χάρακα, συνολικής δαπάνης 57.383,86 € με Φ.Π.Α.

Πιο αναλυτικά  πραγματοποιήθηκαν: Κατασκευή εσωτερικής σκάλας με τοποθέτηση ανυψωτικού συστήματος καθίσματος για ΑμεΑ, δημιουργία τριών (3) τουαλετών (Ανδρών, Γυναικών και ΑμεΑ),  χρωματισμοί εσωτερικών επιφανειών, νέα υδραυλική και ηλεκτρολογική εγκατάσταση στο ισόγειο και στο υπόγειο,  κατασκευή ράμπας ΑμεΑ που οδηγεί στο υπόγειο, επιστρώσεις δαπέδου στο υπόγειο με κεραμικά πλακίδια και στις τουαλέτες,  καθώς και επένδυση πλακιδίων στους τοίχους των τουαλετών, τοποθέτηση ειδών υγιεινής στις τουαλέτες στο υπόγειο, επίστρωση από μάρμαρο στην εξωτερική πόρτα του υπογείου, τοποθέτηση θυρών, επισκευή του εσωτερικού ξύλινου δαπέδου.

Επιδίωξη του έργου ανακαίνισης του παλαιού δημοτικού σχολείου ήταν η αναβάθμιση ενός κτιρίου με ιστορικές μνήμες για τους κατοίκους της περιοχής,  προκειμένου να λειτουργήσει ως πόλος έλξης για τους κατοίκους, ευνοώντας την ανάπτυξη ποικίλων δραστηριοτήτων για  την κάλυψη κοινωνικών, πολιτιστικών ή εν γένει αναπτυξιακών δραστηριοτήτων της  τοπικής κοινωνίας.

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες ανακαίνισης του παλαιού Σχολείου Αγγελώνας προϋπολογισμού 101.159,60 € με Φ.Π.Α.

 Πιο αναλυτικά  πραγματοποιήθηκαν παρεμβάσεις που αφορούν κυρίως εσωτερικές διαρρυθμίσεις, όπως καθαίρεση εσωτερικών διαχωριστικών τοίχων για την ενοποίηση των χώρων σε μια αίθουσα, κατασκευή μεταλλικών πλαισίων στη θέση των εσωτερικών τοίχων, ελαιοχρωματισμοί, ανοίγματα στους τοίχους για να επικοινωνεί με τα νέα κτίρια κλπ.

Επίσης στο ισόγειο κτίριο WC επιφάνειας Ε=18,23 τμ. έγινε  προσθήκη κατ΄ επέκταση 8,54 τμ. για τη δημιουργία εσωτερικού διαδρόμου πρόσβασης στα  WC ανδρών, γυναικών και ΑΜΕΑ και  στην πίσω πλευρά του ισογείου κτιρίου, έγινε προσθήκη ισογείου γραφείου, κουζίνας, αποθήκης επιφάνειας 45,45 τμ.

Κύρια επιδίωξη του έργου αποκατάστασης ανακαίνισης του παλαιού σχολείου ήταν η αναβάθμιση ενός κτιρίου  με ιστορικές μνήμες για τους κατοίκους της περιοχής  προκειμένου να λειτουργήσει ως πόλος έλξης για τους κατοίκους, ευνοώντας την ανάπτυξη ποικίλων δραστηριοτήτων για  την κάλυψη κοινωνικών, πολιτιστικών ή εν γένει αναπτυξιακών δραστηριοτήτων των  τοπικών κοινωνιών.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΗΡΑΚΛΗΣ ΤΡΙΧΕΙΛΗΣ