Δήμος Μονεμβασίας:Έργα που έχουν υλοποιηθεί στην Ελιά την τρέχουσα δημοτική περίοδο

0
102

 

 1. Βιολογικός Καθαρισμός-Αποχετευτικό δίκτυο ΤΚ Ελαίας.

Προϋπολογισμού 2.988.662,71 €.

Έγινε κατασκευή αγωγών βαρύτητας μήκους 7600μ, κατασκευή καταθλιπτικών αγωγών μήκους 5160μ, κατασκευή αντλιοστασίων και ιδιωτικών παροχών.

Το πλέον αναγκαίο έργο ειδικά για παραλιακούς οικισμούς, το οποίο εκτός των άλλων, εξασφαλίζει την καθαρότητα των θαλασσίων υδάτων.

 

 1. Αποκατάσταση ανωδομής και επεμβάσεις τοπικής σημασίας στο αλιευτικό καταφύγιο της Ελαίας.

Προϋπολογισμού 44.725,46 €.

Έγινε επίστρωση με κυβόλιθους και  σταμπωτό δάπεδο  συνολικής επιφάνειας 814 μ2 και τοποθέτηση 10 νέων δεστρών από ελατό χυτοσίδηρο.

 

 1. Αντικατάσταση υφιστάμενου κεντρικού αγωγού ύδρευσης από θέση Πατήλα έως πτηνοτροφείο Τζάκα (στο έργο: Συμπληρωματικά έργα ύδρευσης οικισμών Δήμου Μονεμβασίας). Έχει δημοπρατηθεί, συμβασιοποιηθεί και είναι υπό κατασκευή.

Προϋπολογισμού 50.000,00 €.

Νέος αγωγός ύδρευσης Φ125 (12,5 at) μήκους 665 μ και τοποθέτηση 5 παροχών ύδρευσης.

 

 1. Αποκατάσταση πρανούς δρόμου στην θέση Κάβος.

Προϋπολογισμού 24.705,88 €.

Έγιναν:

Κατασκευή τοίχου από διαζωματική λιθοδομή L=21 m και Η=4,10 m

Αφαίρεση των χαλαρών επιφανειακών αποθέσεως και

Αποκατάσταση οδοστρώματος.

 

 1. Κατασκευή στηθαίου στην παραλία Κάβος (στο έργο Τοπικές παρεμβάσεις οδοποιίας Δήμου Μονεμβασίας).

Προϋπολογισμού 31.000,00 €.

Έγιναν:

Κατασκευή τοίχου από διαζωματική λιθοδομή L=21m, και Η=4,50m

Αφαίρεση των χαλαρών επιφανειακών αποθέσεως και

Αποκατάσταση οδοστρώματος.

 

 1. Διαπλάτυνση – τσιμεντόστρωση δρόμου στην περιοχή Κάβος  (στο έργο Οδοποιία ΔΕ Μολάων).

Προϋπολογισμού 12.000,00 €.

Έγινε κατασκευή τοιχίου μήκους 37μ έμπροσθεν ιδιοκτησίας Κάλα και τσιμεντόστρωση του δρόμου μήκους 130μ.

 

 1. Αγροτική Οδοποιία.

Τσιμεντοστρώσεις σε δύσκολα τμήματα που χρειάζονται συνεχείς συντηρήσεις

Προϋπολογισμού 30.000,00 €

 

 1. ΛιμάνιΜελέτες.
 • Επικαιροποίηση λιμενικών μελετών του έργου «Αλιευτικό καταφύγιο Ελαίας ΔΕ Μολάων Δήμου Μονεμβασίας» προϋπολογισμού 12.000,00 €.
 • Επικαιροποίηση βυθομετρικής αποτύπωσης του έργου «Αλιευτικό καταφύγιο Ελαίας ΔΕ Μολάων Δήμου Μονεμβασίας» προϋπολογισμού 8.037,02 €.
 • Εκπόνηση γεωτεχνικής μελέτης Αλιευτικού Καταφυγίου.

 

 

 1. Αποκατάσταση – βελτίωση ανωδομής στην Τ.Κ. Ελαίας (συνέχιση ανάπλασης από Λιμάνι μέχρι παιδική χαρά).

Βρίσκεται στο τελικό στάδιο υλοποίησης των αδειοδοτήσεων.

Προϋπολογισμού έργου 200.000,00 €.

 

 1. Ενίσχυση της πίστωσης για την ηλεκτροδότηση των αντλιοστασίων του αποχετευτικού δικτύου Ελαίας με το ποσό των 22.000,00 € (έσοδα Δήμου)

 

 

 1. Παιδική Χαρά.

Προϋπολογισμού 5.300,00 €.

Έγινε αντικατάσταση οργάνων, τοποθέτηση περίφραξης κλπ εξοπλισμού. 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΗΡΑΚΛΗΣ ΤΡΙΧΕΙΛΗΣ