Δήμος Ευρώτα: Εκδήλωση στο πλαίσιο της πράξης με τίτλο «Αλιεία και Τουρισμός

0
38

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ ΚΑΙ ΚΕΑΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΑΛΙΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΦΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

: Δημιουργία οφελών για τις τοπικές κοινότητες της Ανατολικής Πελοποννήσου» πραγματοποίησαν χθες στο Πνευματικό Κέντρο της Σκάλας, ο Δήμος Ευρώτα και το Κύτταρο Εναλλακτικών Αναζητήσεων Νέων (ΚΕΑΝ).
Στόχος της πράξης είναι η δημιουργία και η ενίσχυση οργανικών συνδέσεων μεταξύ της Αλιείας και του Τουρισμού. Με δεδομένο ότι οι δύο δραστηριότητες δεν αποτελούν τις πρωτεύουσες, καθώς ο Δήμος Ευρώτα είναι κατά βάση αγροτικός δήμος, τα περιθώρια και οι προοπτικές ανάπτυξής τους είναι μεγάλες, όπως μεγάλες θεωρούνται και οι συνέργιες από αυτούς τους δύο τομείς.
Σε αυτές ακριβώς τις προοπτικές αναφέρθηκε ο Δήμαρχος Ευρώτα, κ. Δήμος Βέρδος. Χαιρετίζοντας την εκδήλωση, ο κ. Βέρδος αναφέρθηκε στον στόχο της γαλάζιας ανάπτυξης, μέσω των προοπτικών ενίσχυσης του τουρισμού και ταυτόχρονα της τόνωσης της αλιείας, αναγνωρίζοντας τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο συγκεκριμένος κλάδος.
Το στοίχημα της διασύνδεσης της Αλιείας και του Τουρισμού βρέθηκε στο επίκεντρο του χαιρετισμού του Προέδρου του ΚΕΑΝ, κ. Σταύρου Μηλιώνη, ο οποίος αναφέρθηκε στις δυνατότητες που διανοίγονται για την περιοχή μέσα από την υλοποίηση προγραμμάτων, των οποίων η επιτυχής ευόδωση συναρτάται άμεσα από το κλίμα συνεργασίας μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων φορέων.
Εκτενή αναφορά στα ελληνικά και ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία έκανε Εμπειρογνώμονας Περιβάλλοντος και εκπαιδευτής της Πράξης «Αλιεία και Τουρισμός», κ. Δημήτρης Μπανούσης, χαιρετίζοντας το γεγονός ότι ο Δήμος Ευρώτα είναι από τους Δήμους με τη μεγάλη δραστηριότητα σε ό,τι αφορά στην εκμετάλλευση αναπτυξιακών προγραμμάτων.
Από την πλευρά του ο Αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Παράκτιας Αλιείας και Πρόεδρος του Συλλόγου Αλιέων Σκάλας, κ. Νίκος Μαλάτος, αναφέρθηκε στις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο κλάδος των αλιέων, θέτοντας την επίλυση των προβλημάτων αυτών ως βασική προϋπόθεση για τ