Βιοκαλλιεργητές: Αίτηση χορήγησης πρακτικών και στοιχείων

0
291

Δια της παρούσης αιτούμαστε τη χορήγηση αντιγράφων των Πρακτικών Εξέτασης Ενστάσεων των ετών 2012, 2013, 2014, 2015 και 2016 και υπογράφονται από τα μέλη της Τριμελούς Επιτροπής Εξέτασης Ενστάσεων σύμφωνα με απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου.
Στο εν λόγω πρακτικό εκτός από τα ονόματα των δικαιούχων, πρέπει να φαίνεται ο αύξων αριθμός των αγροτεμαχίων που επέφεραν την ποινή / απόρριψη καθώς και η περιγραφή ποινής / απόρριψης (κωδικός και επεξήγηση κωδικού). Τέλος θα πρέπει να περιγράφεται το σκεπτικό της απόφασης της επιτροπής, αφού έλαβε υπόψη της όλα τα στοιχεία.
Επίσης, ζητάμε να μας ενημερώσετε για τα ονόματα των εξουσιοδοτημένων υπαλλήλων του φορέα υλοποίησης που έλεγξαν τα δεδομένα των δικαιούχων στο φάκελο πληρωμής, μετά από τους διενεργηθέντες διοικητικούς και επιτόπιους ελέγχους και υπέγραψαν τις καταστάσεις πληρωμής και τις καταστάσεις απορριπτομένων για τα έτη που αναφέραμε παραπάνω. Επίσης παρακαλούμε να μας ενημερώσετε σχετικά με την περαιτέρω πορεία των καταστάσεων, μέχρι το τελικό στάδιο πληρωμής.
Τέλος ζητάμε να ενημερωθούμε σε ποιες περιπτώσεις ο φορέας υλοποίησης προέβη σε τροποποίηση σύμβασης, ως ορίζει η νομοθεσία, και ειδικά από το 2012 έως το 2016, εάν έχουν συνταχθεί καινούργιες καταστάσεις δικαιούχων (τροποποιητική απόφαση έγκρισης), μετά την τροποποίηση συμβάσεων και τα νέα δεδομένα. Επιπρόσθετα ρωτάμε εάν οι δικαιούχοι ενημερώθηκαν, δηλαδή εάν τους κοινοποιήθηκε από το φορέα εφαρμογής η τροποποίηση σχετικά και με την απόφαση καθορισμού συνεχιζόμενης πράξης στο ΠΑΑ 2014-2020 προκειμένου να λάβουν γνώση, καθώς και ότι οφείλουν να τηρούν τη νέα γραμμή βάσης του ΠΑΑ 2014-2020.
Κλείνοντας, ρωτάμε γιατί δεν εξετάστηκαν οι ενστάσεις του έτους 2015, βάση ποιας νομοθεσίας έγινε αυτό και ποιος έδωσε εντολή να παραμείνουν μέχρι σήμερα στα αζήτητα;;; Η βασική προϋπόθεση, να έχουν πραγματοποιηθεί οι πληρωμές όλων των προηγούμενων ετών εφαρμογής, ίσχυε μόνο για το έτος 2015; Σχετικό έγγραφο της προϊσταμένης ΕΥΕ ΠΑΑ κ. Π. Πυριοβόλη με το υπ. αρίθμ. πρωτ. 18483/5-10-2015 που είχε αποδέκτες όλες τις ΔΑΟΚ της Επικράτειας καθώς και τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σπάρτη, 19/08/2018

Για την Ένωση Βιοκαλλιεργητών Π.Ε. Λακωνίας
Ο Πρόεδρος, Καραμπάσης Δημήτρης