Αραχωβίτης “Όχι άλλη μια Κοινή Αγροτική Πολιτική χαμένη, όχι άλλη μια ευκαιρία χαμένη”

0
286

Μετά από τα δύο αναπάντητα αιτήματά μας (17.02.2021 και 01.12.21) για σχετική ενημέρωση των μελών της Επιτροπής Παραγωγής & Εμπορίου από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου εδέησε να ανταποκριθεί και να προσέλθει στην Επιτροπή, δυστυχώς με μεγάλη χρονοκαθυστέρηση.

Τη στιγμή που θα έπρεπε να μιλάμε ήδη για άλλα σοβαρά ζητήματα, όπως η ακρίβεια που απειλεί τη συνέχιση της παραγωγής, οι ανατιμήσεις στο ηλεκτρικό ρεύμα, τις ζωοτροφές, τα αγροεφόδια που αποτελούν φλέγουσα προτεραιότητα για τον αγροτικό κόσμο, η Κυβέρνηση της ΝΔ ξεκινά τώρα, στο παρά πέντε, τον “διάλογο” για το ΕΣΣ ή τουλάχιστον έτσι όπως εκείνη εννοεί τον διάλογο, με αοριστολογίες, καθυστερήσεις και γενικές γραμμές.

Στο διάστημα από τον Ιούνιο του 2018 που ξεκίνησε η συζήτηση και για όσο βρισκόταν στην διακυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ, χτίστηκαν συμμαχίες και επεξεργάστηκαν τα βασικά κείμενα. “Επιμείναμε και δικαιωθήκαμε για την ευελιξία των Εθνικών Στρατηγικών Σχεδίων που σήμερα δίνουν στις χώρες τη δυνατότητα να κανονίζουν και να προσαρμόζουν την εθνική τους στρατηγική πάνω στην πραγματικότητα της χώρας” υπογράμμισε στην τοποθέτησή του ο Τομέαρχης Αγροτ. Ανάπτυξης του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ Στ. Αραχωβίτης.

Και εξήγησε ότι η Πράσινη Ενίσχυση δεν θα χορηγείται όπως σήμερα, αλλά θα πηγαίνει μέσω των οικολογικών σχημάτων. Επομένως δεν είναι αυτονόητη και δεν θα καταβάλλεται όπως μέχρι σήμερα και μέχρι την επόμενη χρονιά, απευθείας στους λογαριασμούς. Τα οικολογικά σχήματα απαιτούν δράσεις για να πιστωθούν στους λογαριασμούς των παραγωγών. Επίσης, στη Βασική Ενίσχυση έχουμε λιγότερα χρήματα, από σχεδόν 1 δισ. ευρώ που είναι σήμερα ανά έτος, κατεβαίνουμε στα 878 εκατ. ευρώ ανά έτος. Επομένως, αφαιρώντας την Πράσινη και ένα μέρος της Βασικής, μένουν σε άμεσες ενισχύσεις σχεδόν τα μισά χρήματα. Άμεση συνέπεια των περικοπών αυτών είναι ότι κινδυνεύει η βιωσιμότητα των πιο ευάλωτων γεωργικών εκμεταλλεύσεων, που έχουν μεγάλο βαθμό εξάρτησης από τις άμεσες ενισχύσεις.

“Θέλουμε να κρατήσουμε στη ζωή τις πιο ευάλωτες εκμεταλλεύσεις, δηλαδή την ελαιοκομία, τις πιο μικρές -ποιμενικού τύπου- αιγοπροβατοκτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις και τις πιο ορεινές μειονεκτικές και τις νησιωτικές ταυτόχρονα;” Η απάντηση μας είναι ξεκάθαρα ναι!” υπογράμμισε ο Τομέαρχης Αγροτ. Ανάπτυξης.

Για τον ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ οι στόχοι είναι:
Πρώτος στόχος, πρέπει να είναι η διατήρηση της απασχόλησης και στο χωράφι και στη μεταποίηση.
Δεύτερος στόχος, πρέπει να είναι η συγκράτηση του πληθυσμού πρωτίστως στην ύπαιθρο και δευτερευόντως και παράλληλα η ανανέωση του ηλικιακής σύνθεσης.
Τρίτος στόχος, πρέπει να είναι η συνεργατικότητα για να επιτευχθούν τα προηγούμενα, αν θέλουμε να επιβιώσουν οι μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις.
Τέταρτος στόχος, πρέπει να είναι η αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της ποιότητας και της διαφοροποίησης, τα ΠΟΠ και τα ΠΓΕ προϊόντα. Να αυξήσουμε την προστιθέμενη αξία των προϊόντων και,
Τώρα που είναι και επίκαιρο περισσότερο από ποτέ, τη μείωση του κόστους παραγωγής και την θωράκιση απέναντι στην κλιματική αλλαγή.

Ο βουλευτής προχώρησε στη συνέχεια σε κατάθεση συγκεκριμένων προτάσεων, οι οποίες έχουν συζητηθεί με τους πραγματικούς παραγωγούς σε όλη την Ελλάδα με απευθείας και ειλικρινή διάλογο, στις έδρες των συνεταιρισμών, των τοπικών δήμων και τα καφενεία:
Πυλώνας Ι: Στόχευση σε όσους πλήττονται περισσότερο. Ιδιαίτερη μέριμνα για ένταξη στα καθεστώτα του Πυλώνα Ι για τις Μικρές Εκμεταλλεύσεις σε ορεινές, μειονεκτικές και νησιωτικές, την ελαιοκομία και την ποιμενική αιγοπροβατοτροφία.
Ένταξη, μέσω της αναδιανεμητικής και οικολογικών σχημάτων, των μικρών και μεσαίων εκμεταλλεύσεων.
Τα εθελοντικά περιβαλλοντικά του Πυλώνα ΙΙ να είναι διακριτά από τα οικοσχήματα του Πυλώνα Ι και να δρουν συμπληρωματικά, ώστε να έχουμε το μέγιστο δυνατό περιβαλλοντικό αποτέλεσμα.
Σύστημα ΑΚΙΣ, δημόσια προσβάσιμο για όλους με πρόβλεψη για καθολική χρήση
Αναπτυξιακά μέτρα Πυλώνα ΙΙ με γενναία χρηματοδότηση και σαφή στόχευση για χρηματοδότηση σε:
μεταποίηση (η πρόταση της κυβέρνησης προβλέπει μόνο 560 εκατ. ευρώ)
έργα υποδομής ( η πρόταση της κυβέρνησης προβλέπει μόνο 405 εκατ.ευρώ, όταν επι ΣΥΡΙΖΑ μόνο το πρόγραμμα με τα 31 αρδευτικά έργα έτασε τα 448 εκατ. ευρώ)
θωράκιση της χώρας απέναντι στην κλιματική κρίση
μείωση του κόστους παραγωγής.
ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών, έρευνα και εκπαίδευση.

Στην δευτερολογία του τόνισε ότι δεν είναι όλα επικοινωνία, όπως τα αντιμετωπίζει η Κυβέρνηση, είναι πρωτίστως ουσία. Υπενθύμισε ότι η τραγική επιλογή της διατήρησης των στρεβλών Ιστορικών Δικαιωμάτων που θα εφάρμοζε στις 3 αγορανομικές περιφέρειες ήταν απόφαση της κυβέρνησης της ΝΔ το 2014. “Εμείς προτείνουμε την επανεξέταση των 3 Περιφερειών και την άμεση κατάργηση ων Ιστορικών Δικαιωμάτων. Έχετε την ευκαιρία να προχωρήσετε σε κάτι ουσιαστικό και δυναμικό και δεν το κάνετε. Αυτή είναι η ουσία» τόνισε κλείνοντας την τοποθέτησή του ο κ. Αραχωβίτης.

Εδώ το βίντεο της τοποθέτησης:
http://www.facebook.com/sta.arahovitis/videos/423960119320316