Απορρίφθηκε η πρόταση του Ιδρύματος “Σταύρος Νιάρχος” για Σχολή Νοσηλευτικής στη Σπάρτη!

0
644

Το στάδιο της προκαταρκτικής μελέτης του νέου Γενικού Νοσοκομείου Σπάρτης ΙΣΝ έχει ολοκληρωθεί από το αρχιτεκτονικό γραφείο RPBW.

Sparti

Αναφορικά με τη χωροθέτηση του νέου Νοσοκομείου, έχει δοθεί από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο η σχετική έγκριση. Το ΕΔ έχει αναλάβει την ευθύνη των μελετών των έργων υποδομής για τη βελτίωση των οδικών συνδέσεων και των συνδέσεων του Νοσοκομείου με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας. Η ανάθεση των εν λόγω μελετών προγραμματίζεται για το αμέσως επόμενο διάστημα ώστε να ολοκληρωθούν και δημοπρατηθούν μέχρι και τον Φεβρουάριο του 2022.

Το κλινικό πρόγραμμα του νέου Γενικού Νοσοκομείου Σπάρτης ΙΣΝ έχει εγκριθεί από το Υπουργείο Υγείας, και τη δεδομένη χρονική περίοδο ολοκληρώνεται, σε συνεργασία με τη διοίκηση και το προσωπικό του υφιστάμενου Νοσοκομείου, η διαδικασία διερεύνησης της πιθανότητας περαιτέρω εμπλουτισμού του, προτού το έργο προχωρήσει στο στάδιο της οριστικής αρχιτεκτονικής μελέτης. Οι συζητήσεις και ο καθορισμός του δυνητικού εμπλουτισμού των περαιτέρω υπηρεσιών του Νοσοκομείου αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του μήνα.

Στο πλαίσιο της προαναφερθείσας διερεύνησης, της προσπάθειας του ΙΣΝ για τη συνολική υποστήριξη του τομέα Νοσηλευτικής στην χώρα, αλλά και της πίστης του ότι η δημιουργία άρτιων και μοντέρνων ιατρικών υποδομών υπηρετεί καλύτερα τους πολίτες όταν αυτές αποτελούν τη βάση συνεργασιών μεταξύ φορέων, το ΙΣΝ πρότεινε την εξέταση ουσιαστικής συνεργασίας μεταξύ του νέου Γενικού Νοσοκομείου Σπάρτης ΙΣΝ και της Σχολής Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Η πρόταση του ΙΣΝ διερεύνησης τέτοιας πιθανότητας, για την υλοποίηση της οποίας το ΙΣΝ θα αναλάμβανε ενδεχομένως σημαντικό επιπλέον κόστος κατασκευής μέσω της αύξησης της υφιστάμενης δωρεάς του, δεν έγινε αποδεκτή από τη Σχολή Νοσηλευτικής και το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Ως εκ τούτου, το ΙΣΝ εγκατέλειψε την εν λόγω πρόταση, αφήνοντάς την στη διακριτική ευχέρεια της Πολιτείας, συνεχίζοντας ωστόσο, στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας για την Υγεία, την υποστήριξη του ευρύτερου τομέα Νοσηλευτικής στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με το υφιστάμενο χρονοδιάγραμμα, το νέο Γενικό Νοσοκομείο Σπάρτης ΙΣΝ προβλέπεται να ολοκληρωθεί και να παραδοθεί στην Ελληνική Πολιτεία, και κατ’ επέκταση στους Έλληνες Πολίτες, το πρώτο τρίμηνο του 2025.

Στο πλαίσιο της διαφανούς διαδικασίας που ακολουθείται πάντα από το ΙΣΝ, της έγκυρης και έγκαιρης ενημέρωσης των πολιτών για την πρόοδο των έργων αλλά και της διάθεσης να εξελίσσονται τα συγκεκριμένα έργα με γνώμονα το συμφέρον των τοπικών κοινωνιών, διοργανώνουμε από τον Ιούνιο του 2019 ανοιχτές συζητήσεις σε συνεργασία με τους αντίστοιχους Δήμους. Οι επόμενες ανοιχτές συζητήσεις, σε συνεργασία με τους 3 Δήμους, θα γίνουν διαδικτυακά, λόγω της πανδημίας, την Πέμπτη 10 Δεκεμβρίου 2020.

> Υποστήριξη Αναμόρφωσης της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας ‘2’ και του Τμήματος Επειγόντων του Νοσοκομείου “Ο Ευαγγελισμός”
Σε εξέλιξη βρίσκεται η δωρεά για την υποστήριξη αναμόρφωσης της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) 2 και του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) του Νοσοκομείου «Ο Ευαγγελισμός», σε συνεργασία με το Κοινωφελές Ίδρυμα Αθανασίου & Μαρίνας Μαρτίνου, καθώς και με την Αλίκη Περρωτή.

Αναλυτικότερα, σε συνέχεια διενέργειας διαγωνισμού, ολοκληρώθηκε από την αρμόδια ομάδα έργου του Νοσοκομείου, η επιλογή αναδόχου για τη μελέτη και επίβλεψη της σχετικής αναμόρφωσης. Ο ανάδοχος έχει ολοκληρώσει την προκαταρτική μελέτη, ενώ παράλληλα πραγματοποιούνται συζητήσεις μεταξύ της ομάδας μελέτης, της αρμόδιας ομάδας έργου του Νοσοκομείου και των συν-δωρητών για την οριστικοποίηση του χρονοδιαγράμματος και τον τρόπο υλοποίησης του έργου. Στο πλαίσιο αυτών των συζητήσεων, αποφασίστηκε να δοθεί προτεραιότητα στην αναμόρφωση της ΜΕΘ2 και, εν συνεχεία, να τεθεί επί τάπητος η αναμόρφωση των ΤΕΠ του νοσοκομείου.