Ανακοίνωση για επιχειρηματίες και αγρότες

0
202

Στα πλαίσια των πρωτοβουλιών της Δημοτικής Αρχής για την επιτάχυνση της Αγροτικής (και Οικονομικής) Ανάπτυξης της Σπάρτης, προτείνουμε στον επι-χειρηματικό και αγροτικό κόσμο του Δήμου καθώς και στους παραγωγικούς φο-ρείς να διερευνήσουν τις δυνατότητες χρηματοδότησης της προβολής και προ-ώθησης αγροτικών προϊόντων στην εσωτερική αγορά και σε τρίτες χώρες!

Στην ιστοσελίδα του CHAFEA (Consumers, Health, Agriculture and Food Executive Agency), υπάρχει μια σειρά εργαλείων που βοηθούν τους υποψηφί-ους να υποβάλλουν επιτυχώς τις προτάσεις τους.

Περισσότερες πληροφορίες για την υποβολή προτάσεων θα βρείτε και στο Τμήμα Εμπορικών Ροών και Προώθησης Προϊόντων του ΥπΑΑΤ στα τηλ. επι-κοινωνίας: 210212-4039, 4375, 5472.

Από το Γραφείο Δημάρχου