Αναβαθμίζεται η Τριτοβάθμια Εκπαίδευση της Λακωνίας 4 Πανεπιστημιακά Τμήματα με έδρα τη Σπάρτη

0
192

Στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και με έδρα την Σπάρτη ιδρύονται τα εξής Τμήματα:
• Ψηφιακών Συστημάτων, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Οικονομίας και Τεχνολογίας. Το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. με έδρα τη Σπάρτη εντάσσεται στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, στο Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων.
• Φυσικοθεραπείας, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Επιστημών Υγείας.
• Στατιστικής και Αναλογιστικής Επιστήμης, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Διοίκησης.
Επιπρόσθετα, το Τμήμα Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού της Σχολής Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου παραμένει ως έχει με έδρα τη Σπάρτη.
Το Τμήμα Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου εντάσσεται στη Σχολή Επιστημών Υγείας και έχει έδρα την Τρίπολη. Οι ‘νεοεισαχθέντες’ πρωτοετείς φοιτητές του τμήματος Νοσηλευτικής για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, θα φοιτήσουν στην Τρίπολη. Οι φοιτητές υπολοίπων ετών συνεχίζουν να φοιτούν στη Σπάρτη μέχρι την ολοκλήρωση των σπουδών τους.
Η ακαδημαϊκή λειτουργία των Τμημάτων και η εισαγωγή των πρώτων φοιτητών, αρχίζει από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020, με εξαίρεση το Τμήμα Στατιστικής και Αναλογιστικής Επιστήμης, που θα αρχίσει το επόμενο ακαδημαϊκό έτος.
Επιπλέον, δρομολογούνται:
α) Αναβάθμιση του Ινστιτούτου Έρευνας Βυζαντινού Πολιτισμού στον Μυστρά και
β) προγράμματα διετούς κύκλου σπουδών για αποφοίτους Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης ενταγμένα στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου στα πρότυπα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
Τέλος, παρά τις μηδενιστικές φωνές που μιλούσαν ως συνήθως εξυπηρετώντας μικροσυμφέροντα, οι σχολές της Σπάρτης όχι μόνο δεν κλείνουν αλλά αναβαθμίζονται και αποκτούν πανεπιστημιακού επιπέδου προγράμματα σπουδών. Οι δε απόφοιτοι των Τμημάτων θα εφοδιάζονται με πανεπιστημιακούς τίτλους σπουδών, πράγμα που αποτελεί ισχυρό εφόδιο για την αγορά εργασίας.