Ανάδειξη του μυλαύλακου και των νερόμυλων των Μολάων -Ας σώσουμε το μυλαύλακο!

0
467

      Το μυλαύλακο, το τοπόσημο της πόλης των Μολάων και μαζί με αυτό η ιστορία των μύλων της, κινδυνεύει να χαθεί για πάντα. Φωτογραφημένο όσο κανένα άλλο σημείο της πόλης με το ναό της Αγίας Παρασκευής μέσα από την καμάρα του, ζητάει τη στήριξή μας. Παρά τις άμεσες παρεμβάσεις του τοπικού συμβουλίου για να μην καταρρεύσει, χρειάζεται μια πιο ολοκληρωμένη αποκατάσταση όχι μόνο το μυλαύλακο αλλά και ένας μύλος, ώστε το σύνολο αυτό να γίνει λειτουργικό και επισκέψιμο.

       Οι μύλοι που η λειτουργία τους άνθισε πριν από πολλά χρόνια με τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης έχουν αφεθεί στη φθορά του χρόνου και σβήνει ένα μέρος της ιστορίας της πόλης μας.        Αποτελούν μνημεία τοπικού πολιτισμού για την πόλη μας και όταν χαθούν αυτά, χάνεται ένας σημαντικός κρίκος που μας συνδέει με το παρελθόν και την άϋλη κληρονομιά, στοιχεία κυρίαρχα,  που ενδυναμώνουν και διαφοροποιούν το κάθε άτομο.

        Η ανάδειξή τους σε συνδυασμό με το φαράγγι του «Λάρνακα» που έχει αξιοποιηθεί θα αποτελέσουν ένα ισχυρό στοιχείο αναγνωρισιμότητας της πόλης των Μολάων και χρέους μας προς την ιστορία αυτής της πόλης.

      Καλούμε όλους τους φορείς να ενδιαφερθούν μέσα από προγράμματα χρηματοδότησης ώστε να σωθεί το μυλαύλακο γιατί  πληγώνει αφημένο σε αυτή την κατάσταση.