Αλλάζουν τις τιμές στα διόδια στην Ε.Ο Κόρινθος-Καλαμάτα-Σπάρτη από 1η Ιανουαρίου

0
266

ΤΙΜΑΡΙΘΜΙΚΗ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΔΙΟΔΙΩΝ ΣΤΟΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟ

ΚΟΡΙΝΘΟΣ – ΤΡΙΠΟΛΗ – ΚΑΛΑΜΑΤΑ/ΣΠΑΡΤΗ

Με βάση  τις προβλέψεις της Σύμβασης Παραχώρησης του Έργου «Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και Εκμετάλλευση του αυτοκινητόδρομου Κόρινθος – Τρίπολη – Καλαμάτα και κλάδος Λεύκτρο – Σπάρτη» (νόμος 3559/2007, όπως τροποποιήθηκε  και ισχύει), από τα μεσάνυχτα της Τετάρτης 9 Ιανουαρίου 2019 προς Πέμπτη 10 Ιανουαρίου 2019 (ώρα 00:00 της 10/1/2019), οι χρεώσεις στους σταθμούς διοδίων του Έργου αναπροσαρμόζονται τιμαριθμικά για το έτος 2019.

Από την προαναφερθείσα τιμαριθμική αναπροσαρμογή, προκύπτουν μικρές αυξήσεις τιμών σε ορισμένους σταθμούς διοδίων και σε ορισμένες κατηγορίες οχημάτων, οι οποίες απεικονίζονται με κόκκινο χρώμα στον παρακάτω πίνακα. Ειδικότερα, για τα οχήματα κατ. 2 (Ι.Χ.) οι αυξήσεις είναι της τάξης των 5 λεπτών και αφορούν μόνο κάποιους από τους σταθμούς διοδίων. Οι υπόλοιπες τιμές (με μαύρο χρώμα) δεν επηρεάζονται (λόγω στρογγύλευσης) και παραμένουν ίδιες με αυτές του 2018.

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4
ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΙΟΔΙΩΝ 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019
Σπαθοβούνι 1,70 1,70 2,50 2,55 6,30 6,35 8,80 8,90
Νεστάνη 1,60 1,60 2,35 2,40 5,95 6,05 8,35 8,45
Γέφυρα Μάναρη 1,30 1,30 1,90 1,95 4,85 4,90 6,75 6,85
Βελιγοστή 0,80 0,80 1,25 1,25 3,15 3,15 4,40 4,45
Καλαμάτα 1,30 1,30 1,90 1,90 4,75 4,80 6,65 6,75
Πετρίνα 2,00 2,00 2,90 2,90 7,25 7,35 10,15 10,30
Πλευρικοί Παραδεισίων 0,50 0,50 0,75 0,75 1,90 1,90 2,65 2,70
Πλευρικοί Αρφαρών 0,50 0,50 0,75 0,75 1,90 1,90 2,65 2,65
Πλευρικοί Θουρίας 0,30 0,30 0,45 0,45 1,20 1,20 1,65 1,70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο νέος τιμοκατάλογος περιλαμβάνει ΦΠΑ 24% και θα ισχύει για όλους τους μετακινούμενους, συμπεριλαμβανομένων των κατόχων ηλεκτρονικών πομποδεκτών.