Ετικέτες Λιμάνι

Ετικέτα: Λιμάνι

5.500.000,00 € για το λιμάνι του Ναυπλίου

Προεγκρίθηκαν τα τεύχη δημοπράτησης του Υποέργου με τίτλο "ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΚΒΑΘΥΝΣΗΣ ΣΤΟ ΛΙΜΕΝΑ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΩΝ" της Πράξης "ΕΡΓΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ" με...