Ετικέτες Λειτουργία Τοπικών Ομάδων Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ.)

Ετικέτα: Λειτουργία Τοπικών Ομάδων Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ.)

Εννέα θέσεις γιατρών στην Τ.ΟΜ.Υ Σπάρτης

Νεα προκήρυξη για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης για το συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα «Λειτουργία Τοπικών Ομάδων...