Ετικέτες Αστυνομική Επιχείρηση

Ετικέτα: Αστυνομική Επιχείρηση

22 συλλήψεις στη Λακωνία σε αστυνομική επιχείρηση

Ευρείες αστυνομικές επιχειρήσεις για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου Συνελήφθησαν εξήντα εννέα (69) άτομα, προσήχθησαν εκατόν εξήντα επτά (167) και έγινε έλεγχος σε...

Εκτεταμένη αστυνομική επιχείρηση στην Περιφέρεια Πελοποννήσου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Συνελήφθησαν ενενήντα οκτώ (98) άτομα, προσήχθησαν εκατόν ενενήντα επτά (197) και έγινε έλεγχος σε χίλια είκοσι επτά (1027) Επιπλέον, πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι σε οκτακόσια ογδόντα...