Προθεσμία υποβολής δηλώσεων των κατ’ επάγγελμα αγροτών παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας

0
44

Παράταση δύο μηνών θα δοθεί στην προθεσμία υποβολής δηλώσεων των κατ’ επάγγελμα αγροτών παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας, σύμφωνα με τροπολογία που έρχεται το επόμενο διάστημα στη Βουλή.

Ταυτόχρονα, με την ίδια τροπολογία, έρχεται ρύθμιση σύμφωνα με την οποία, μετά την εμπροθέσμη υποβολή της δήλωσης, επανυπολογίζεται αναδρομικά η τιμή αποζημίωσης των αγροτών παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας.

Η παραπάνω ρύθμιση εισάγεται ώστε να αντιμετωπιστεί το γεγονός ότι  μία μερίδα των κατ’ επάγγελμα αγροτών, που κατέχουν φωτοβολταϊκούς σταθμούς,  δεν υπέβαλαν εμπρόθεσμα τη δήλωση που προβλέπει η περίπτωση 1α. της υποπαραγράφου ΙΓ.1 της παραγράφου ΙΓ του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014 (ΦΕΚ Α΄85) ειδικά για το έτος 2016 για τη διατήρηση της ιδιότητας του κατ’ επάγγελμα αγρότη.

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ