Ο Αραχωβίτης για την έκπτωση φόρου στους συνταξιούχους του ΟΓΑ

0
56

Η θέληση της Κυβέρνησης να στηρίζει την παραγωγή και τους ανθρώπους της είναι σταθερή και αποτυπώνεται με μικρά αλλά και μεγαλύτερα βήματα.
Με την Κοινή Υπουργική Απόφαση με Αριθμ. 329/78917/5-6-2018, με την οποία τροποποιείται η υπ.αριθμ. 134430/04.03.2011, δεν προσμετρούνται πλέον στο συνολικό εισόδημα, το οποίο συγκρίνεται με το αγροτικό το εισόδημα από κεφάλαιο, από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου, αμοιβές εποχικά εργαζόμενων, αλλά και συντάξεις ΟΓΑ.
Η σύνταξη του ΟΓΑ και οι αμοιβές α) για περιστασιακή απασχόληση στα μέλη Αγροτικών ή Γυναικείων Συνεταιρισμών, β) εποχικά εργαζόμενων μέχρι 150 ημερομίσθια σε επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις μεταποίησης και τυποποίησης προϊόντων, εξαιρούνται από τον προσδιορισμό του εισοδήματος, οπότε περισσότεροι αγρότες διατηρούν την ιδιότητα του κατ’ επάγγελμα αγρότη και θα επωφεληθούν από την έκπτωση φόρου που εισάγαμε για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες.