Ορισμός Αντιδημάρχων στον Δήμο Ευρώτα

0
23

Στον ορισμό νέων Αντιδημάρχων προχώρησε πρόσφατα ο Δήμαρχος Ευρώτα Δήμος Βέρδος, μεταβιβάζοντας σε αυτούς την άσκηση συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων, με θητεία έως και την 31η Αυγούστου 2019.

Ειδικότερα ορίζει:

Τον κ. Παναγιώτη Πολολό του Δημητρίου, αντιδήμαρχο με αντιμισθία και του μεταβιβάζει Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Υπηρεσίας Δόμησης και Τεχνικών Υπηρεσιών και ειδικότερα:
Επίσης, του μεταβιβάζονται οι κατωτέρω κατά τόπο αρμοδιότητες στη Δημοτική Ενότητα Κροκεών:

Tην κα Ελένη Δεντάκου του Ευαγγέλου, αντιδήμαρχο με αντιμισθία και της μεταβιβάζει Αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών Επίσης, της μεταβιβάζονται οι κατωτέρω κατά τόπο αρμοδιότητες στη Δημοτική Ενότητα Σκάλας:
Τον κ. Παναγιώτη Λυμπέρη του Αντωνίου, αντιδήμαρχο με αντιμισθία και του μεταβιβάζει Αρμοδιότητες Αυτοτελούς Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης (και συγκεκριμένα)
Αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος Υπ. Δόμησης και Τεχνικών Υπηρεσιών (και συγκεκριμένα)
Αρμοδιότητες Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών
Επίσης του μεταβιβάζονται οι κατωτέρω κατά τόπο αρμοδιότητες στη Δημοτική Ενότητα Γερονθρών:

Τον κ. Θεόδωρο Παπαγιαννόπουλο του Νικολάου, αντιδήμαρχο με αντιμισθία και του Αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος Υπ. Δόμησης και Τεχνικών Υπηρεσιών (και συγκεκριμένα)
Αρμοδιότητες Τμήματος Ύδρευσης – Αποχέτευσης
Αρμοδιότητες διαχείρισης Κοιμητηρίων
Επίσης του μεταβιβάζονται οι κατωτέρω κατά τόπο αρμοδιότητες στη Δημοτική Ενότητα Νιάτων:
Την κα Αργυρώ Γκουβούση του Γεωργίου, αντιδήμαρχο με αντιμισθία και της μεταβιβάζει Αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών (και συγκεκριμένα)
Αρμοδιότητες Τμήματος Κ.Ε.Π.
Επίσης, της μεταβιβάζονται οι κατωτέρω κατά τόπο αρμοδιότητες στη Δημοτική Ενότητα Έλους:
Β. Οι παραπάνω αντιδήμαρχοι είναι αρμόδιοι για την τέλεση πολιτικών γάμων.
Γ. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί η Αντιδήμαρχος κα Ελένη Δεντάκου.
Η θητεία των οριζομένων Αντιδημάρχων αρχίζει από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης και λήγει την 31Αυγούστου του έτους 2019.

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ