Νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία για τους ΟΤΑ

0
38

Τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία και τον σχεδιασμό των δύο υπουργείων για τους Οργανισμούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, παρουσίασαν τη Δευτέρα 27 Νοεμβρίου, σε κοινή συνέντευξη Τύπου, ο Υπουργός Εσωτερικών, Πάνος Σκουρλέτης και ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αλέξης Χαρίτσης.

Συνολικά από το νέο ΕΣΠΑ και το εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων υλοποιούνται σήμερα προγράμματα χρηματοδότησης με δικαιούχους τους Δήμους, τα οποία ξεπερνούν τα 3 δις ευρώ.
Πέρα όμως από το ΕΣΠΑ, από τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα, επειδή ακριβώς οι ανάγκες είναι πάρα πολύ μεγάλες και δε μπορούν να καλυφθούν εξ ολοκλήρου από τα διαθέσιμα κονδύλια του ΕΣΠΑ, το Υπουργείο Ανάπτυξης προχώρησε σε συνεργασία και με το Υπουργείο Οικονομικών, στην αύξηση του εθνικού σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Αυτή ήταν άλλωστε και μια σημαντική προεκλογική δέσμευση της κυβέρνησης, εφόσον δε μπορούμε να μιλάμε για παραγωγική ανασυγκρότηση αν δεν αξιοποιήσουμε τους εθνικούς πόρους με στόχευση στις τοπικές κοινωνίες.

Έτσι λοιπόν, το 2017 και παρά τις δύσκολες δημοσιονομικές συνθήκες που όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχουν, αυξήθηκε ο προϋπολογισμός του εθνικού σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων από τα 700 εκατομμύρια ευρώ στο 1 δις ευρώ και βεβαίως η αύξηση αυτή θα συνεχιστεί για τα επόμενα χρόνια, το 2019 θα φτάσει το 1,5 δις ευρώ, ακριβώς για υλοποιηθούν συμπληρωματικά προς τα Προγράμματα του ΕΣΠΑ, παρεμβάσεις οι οποίες δε μπορούν να καλυφθούν από τις συγχρηματοδοτούμενες πηγές.

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα το οποίο παντρεύει χρήματα από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Ο δανεισμός αφορά το σκέλος των χρημάτων που έρχονται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Αυτό όμως το κομμάτι δε θα επιβαρύνει ως προς την αποπληρωμή του τους Δήμους αλλά θα γίνεται στο βάθος χρόνου από τους πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Και γι’ αυτό ακριβώς, επειδή υπάρχει αυτός ο τρόπος αποπληρωμής, δεν αθροίζεται και δεν εντάσσεται στους υφιστάμενους περιορισμούς που έχουν οι Δήμοι σε σχέση με τα όρια δανειοδότησής τους και τη σχέση τους με τα έσοδά τους.
Ωστόσο, πέρα από το κομμάτι της χρηματοδότησης, πολύ σημαντική είναι και η τεχνική, θεσμική θωράκιση των ΟΤΑ έτσι ώστε αυτοί να είναι σε θέση να ωριμάζουν έργα, να καταθέτουν τις προτάσεις τους κι αυτές να χρηματοδοτούνται από τα Προγράμματα. Δεν έχουν όλοι οι Δήμοι βεβαίως τις ίδιες δυνατότητες, κάτι το οποίο αποτυπώνεται άλλωστε και στις συζητήσεις που γίνονται στα Περιφερειακά Συνέδρια με τους εκπροσώπους της Αυτοδιοίκησης.
Πέρα βεβαίως από την αξιοποίηση των πόρων και την τεχνική υποστήριξη για τα υφιστάμενα χρηματοδοτικά εργαλεία, όπως είναι το ΕΣΠΑ και το εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, βασικός στόχος είναι η προσέλκυση και νέων πόρων, νέων κονδυλίων για να μπορέσουν να αντιμετωπιστούν οι πολλαπλάσιες των διαθέσιμων πόρων ανάγκες.

Γι’ αυτό το Υπουργείο προχώρησε και στη δημιουργία νέων χρηματοοικονομικών σχημάτων και στη διασφάλιση πρόσθετων πόρων. Μια πρωτοβουλία του Υπουργείου σε αυτή την κατεύθυνση είναι το νέο Ταμείο Υποδομών, το οποίο ξεκινάει την λειτουργία του σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων στις αρχές του 2018, ένα Ταμείο το οποίο θα κινητοποιήσει με την ιδιωτική συμμετοχή πόρους συνολικού προϋπολογισμού 1 δις. ευρώ και μέσω του οποίου θα παρέχεται χρηματοδότηση με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους για την υλοποίηση μικρών και μεσαίων έργων υποδομής σε όλη τη χώρα.
Παραδείγματα τέτοιων παρεμβάσεων είναι ολοκληρωμένες παρεμβάσεις για την αστική ανάπτυξη, ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικών κτηρίων, τουριστικές υποδομές σε τοπικό επίπεδο. Θα υλοποιηθούν λοιπόν τέτοιου τύπου έργα, συμπληρωματικά βεβαίως και με την αξιοποίηση όλων των προαναφερθέντων διαθέσιμων εργαλείων.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ