Εννέα θέσεις γιατρών στην Τ.ΟΜ.Υ Σπάρτης

0
51

Νεα προκήρυξη για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης για το συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα «Λειτουργία Τοπικών Ομάδων Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ.) για την αναδιάρθρωση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στις Περιφέρειες» ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας.

Από τις 953 θέσεις που προκηρύσσονται, οι εννέα (9) αφορούν στο νομό Λακωνίας και αφορούν σε 8 θέσεις ΠΕ Ιατρών, ειδικότητας Γενικής Ιατρικής ή Παθολογίας και μία θέση ΠΕ Ιατρού, Ειδικότητας Παιδιατρικής.

Για άλλη μια φορά, η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας δείχνει έμπρακτα τη μέριμνά της για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, έναν τομέα τόσο νευραλγικό και τόσο απαραίτητο στην περιφέρεια.