Γίνε υπεύθυνος ιδιοκτήτης του σκύλου σου

0
46

Ο Δήμος Ευρώτα  σας υπενθυμίζει  τις υποχρεώσεις σας ως ιδιοκτήτες κατοικίδιων ζώων σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία , Ν.4039/2012 όπως τροποποιήθηκε από τον Ν.4235/2014 « για τα δεσποζόμενα και αδέσποτα ζώα συντροφιάς και την προστασία των ζώων από την εκμετάλλευση ή τη χρησιμοποίηση με κερδοσκοπικό σκοπό »

Κάθε ιδιοκτήτης κατοικίδιου ζώου υποχρεούται  να προβαίνει στην ηλεκτρονική  σήμανση και την καταγραφή του ζώου του σε ιδιώτη κτηνίατρο , καθώς και στον εμβολιασμό του ζώου  για την έκδοση βιβλιαρίου υγείας οπωσδήποτε μέσα σε προθεσμία δύο μηνών από τη γέννηση αυτού ή μέσα σε ένα μήνα από την εύρεση ή απόκτησή του, καθώς και να τοποθετεί σε εμφανές σημείο του περιλαίμιου του ζώου μεταλλική κονκάρδα, η οποία παρέχεται κάθε έτος από τους κτηνιάτρους κατά τον ετήσιο αντιλυσσικό εμβολιασμό του .

 Μετά την ηλεκτρονική σήμανση, υποχρεούται να προσκομίζει στον Δήμο Ευρώτα  το αντίγραφο του πιστοποιητικού ηλεκτρονικής σήμανσης του ζώου με την ταυτόχρονη καταβολή ανταποδοτικού τέλους 3 ευρώ ανά ζώο που σημαίνεται, προκειμένου ο Δήμος να διασφαλίσει τη βιωσιμότητα των προγραμμάτων διαχείρισης αδέσποτων ζώων.

Σε αντίθετη περίπτωση επιβάλλεται πρόστιμο 500 ευρώ ανά ζώο που δεν έχει  βιβλιάριο υγείας , 300 ευρώ ανά ζώο που δεν έχει σημανθεί ηλεκτρονικά , 300 ευρώ ανά ζώο χωρίς ενημερωμένο βιβλιάριο υγείας και 300 ευρώ ανά ζώο που δεν έχει προσκομιστεί στο Δήμο το αντίγραφο της ηλεκτρονικής ταυτοποίησης .

Σας παρακαλούμε όπως προβείτε στις προβλεπόμενες από το νόμο ενέργειες για αποφυγή των παραπάνω προστίμων.

 

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ