Βιοκαλιεργητές: Κατάθεση στοιχείων και ενημέρωση του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. Περιφέρειας Πελοποννήσου

0
59
Farmer walking through field

 Την  Τετάρτη 30 Μαΐου 2018, Επιτροπή αποτελούμενη από μέλη της Ένωσης Βιοκαλλιεργητών Π.Ε. Λακωνίας (Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Γραμματέας και ένα μέλος), επισκέφθηκε τα γραφεία του Περιφερειακού Γραφείο Τρίπολης του Σώματος Επιθεωρητών – Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης.

Η συνάντηση ήταν προγραμματισμένη κατόπιν συνεννόησης και σκοπό είχε την προσκόμιση στοιχείων από πλευράς μας αλλά και την προφορική ενημέρωση του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. μετά τα όσα έχουν συμβεί και συνεχίζουν να συμβαίνουν με το θέμα της Βιολογικής Γεωργίας ΠΑΑ 2007-2013, Μέτρο 2.1.4 και τα οποία έχουμε καταγγείλει επανειλημμένα.

Η συνάντηση διήρκησε πάνω από δύο ώρες, διεξήχθη σε κλίμα αλληλοκατανόησης και η δέσμευση που πήραμε από το Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. ήταν ότι, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, θα εξεταστούν όλα τα στοιχεία, θα διενεργηθεί έλεγχος και θα καταλογιστούν ευθύνες στους εμπλεκόμενους, όπου υπάρχουν.

Παράλληλα έχει υποβληθεί καταγγελία και στον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης για το ίδιο θέμα αλλά και για το θέμα του Α.Τ.Α.Κ., το οποίο έχει επίσης δημιουργήσει μεγάλα προβλήματα.

 

Σπάρτη, 30/05/2018 

 

Για την Ένωση Βιοκαλλιεργητών Π.Ε. Λακωνίας

Ο Πρόεδρος, Καραμπάσης Δημήτρης