Απολογισμος 2017,προϋπολογισμός και οι δράσεις 2018 σην ΠΕΔ Πελοποννήσου

0
57

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 26 Ιανουαρίου 2018, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Τρίπολης, η 1η του 2018, συνεδρίαση του Δ.Σ της ΠΕΔ Πελοποννήσου, κα-τά την οποία συζητήθηκαν από τα μέλη του Διοικητικού Συμβούλιου όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και οι σημαντικότερες αποφάσεις που πάρθηκαν ήταν οι παρακάτω:

Α. Απολογισμός έτους 2017 – Προϋπολογισμός – Πρόγραμμα Δράσης της ΠΕΔ Πελοποννήσου έτους 2018

Ψηφίστηκαν ομόφωνα, μετά από εισήγηση της Ε.Ε., ο απολογισμός της ΠΕΔ για το έτος 2017, ο προϋπολογισμός και το πρόγραμμα δράσης της για το έτος 2018. Το πρόγραμμα δράσης της ΠΕΔ για το έτος 2018 περιλαμβάνει τους ακόλουθους τέσσερις (4) άξονες:
1. α. Διοργάνωση Ημερίδων και Συνεδρίων,
β. Συμμετοχή των Αιρετών σε συνέδρια και ημερίδες,
2. Συνεργασία της ΠΕΔ Πελοποννήσου με τους Δήμους για την προώθηση θεσμικών θε-μάτων και δράσεων, που αφορούν την Τοπική Αυτοδιοίκηση,
3. Συμμετοχή της ΠΕΔ Πελοποννήσου σε διοργανώσεις των Δήμων, που αφορούν πολιτιστικά γεγονότα Πελοποννησιακής εμβέλειας και
4. Συμμετοχή της ΠΕΔ Πελοποννήσου σε Εθνικά και Ευρωπαϊκά Προγράμματα,

η υλοποίηση των οποίων θα εξαρτηθεί από την οικονομική κατάσταση της ΠΕΔ Πελοποννήσου.
Πελοποννήσου
Β. Ορισμός εκπροσώπων της ΠΕΔ Πελοποννήσου σε Επιτροπές & Συμβούλια

Τέλος με ομόφωνες επίσης αποφάσεις ορίστηκαν εκπρόσωποι της ΠΕΔ Πελοποννήσου με τους αναπληρωτές τους σε Επιτροπές και Συμβούλια Περιφερειακού και Νομαρχιακού επιπέδου.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ